Innsettelse av akolytt i st. Mikael menighet

26.-29. september hadde St. Mikael besøk av biskop elect Ottar Myrseth. Syttende søndag etter pinse, 27.09.20, foretok han høytidelig innsetting av Ashour Isak som akolytt. Ashour, født i 2000, er assyrer og kom til Norge som flyktning fra Syria sammen med sin familie i 2015. Han går nå siste året på Greåker videregående skole.

Siden 2018, har Ashour gjort tjeneste som ministrant (medhjelper) i kirken.

Akolytt er en gammel tjeneste i kirken. Grunnbetydningen av ordet er ledsager/tjener. Hovedoppgavene er å tenne alterlysene og de øvrige kirkens lys og sørge for at elementene til nattverdfeiringen er på plass. Han skal også i subdiakonens fravær og når det ellers kreves bistå presten og diakonen. Vi takker Gud for Ashour og ber om velsignelse over ham og hans tjeneste i kirken.

Biskop elect takket for oppholdet i St. Mikael og fremholdt menigheten som Den nordisk-katolske kirkes flaggskip med mange tjenestegjørende, gode sang- og musikkrefter og en menighet som er aktivt deltagende i liturgien.

Menigheten har nå et komplett tjenestekollegium med prest, diakon, subdiakon, akolytt og kantor.

Fr. Lauritz Elias

Translate »