Hvilke bibeltekster brukes i messe og tidebønner?

Hele Den nordisk-katolske Kirkes gudstjenesteordning er bygget på Guds hellige ord. I hver messe leses det tekster fra både Det gamle og Det nye testamente, både fra brevene og fra evangeliene. Noen ganger leses det tekster som man ikke finner i de vanlige, norske bibelutgavene. Dette skyldes at vi står i en eldre bibeltradisjon enn den som Bibelselskapet støtter seg på, nemlig den bibeltradisjonen som Jesus og apostlene selv brukte og som var enerådende i Kirken fram til 1500-tallet. I Norge hørte disse tekstene med i lutherske bibelutgaver helt fram til rundt år 1900.

I tidebønnene leses det også en rekke bibeltekster som ikke brukes i messen, foruten at Tidebønnboken  bruker de gammeltestamentlige salmene som i bønn og tilbedelse til Gud. Den som regelmessig lever med i messe og tidebønn, får dermed med seg fylden av det bibelske tekstmaterialet.

For å gi en oversikt over tekstene som brukes, og når de brukes, har Kirken utarbeidet registre som kan lastes ned og være en god hjelp både til det daglige andaktslivet og til forberedelse foran messen.

Translate »