Høytiden for Herrens oppstandelse feiret i Oslo


St. Johannes Døperen modermenighet i Oslo feiret høytiden for Herrens oppstandelse med biskopen som celebrant og stor deltagelse.

Translate »