Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Helgen 8-9 december samlades en rad gäster i Karlskrona för att vara med om konsekrationen av det nya altaret i S:t Nikolaus mission (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona) samt invigningen och välsignelsen av Priorat S:t Stephanus. Under ledning av respektive biskop Roald Nikolai och abbot Michael OPR, fick de församlade – lekfolk, präster och ordensfolk från fyra länder – vara med och fira denna högtid och historiska tilldragelse.

Helgens program inleddes officiellt på lördagsförmiddagen med en föreläsning av biskop Roald Nikolai om livet i nåden och nådegavorna.

På eftermiddagen var det så dags för den mässa i vilken den nya altarstenen skulle konsekreras och invigas av biskopen som också tog i bruk den kalk som donerats av Fr. John Dewar i England.

Altarstenen, som smorts med chrisma och berökts under bön, blev så klätt med alla de altardukar som förberetts.

Ett nytt men antikt altarkrucifix (donerat av Tor Arne Mørkved) fick sin plats på altaret och sedan diakon Mikael hade tänt altarljusen sjöngs så Allhelgonalitanian. I lördagens mässa predikade Fr. Franciskus Urban över dagens texter kopplade till betydelsen och innebörden av altaret som ett heligt tecken.

För det musikaliska i mässan stod den för dagen särskilt sammansatta kören från olika håll i Norge. Därutöver och dagen till ära gästades vi av en kantor som beredvilligt satte sig bakom klaviaturen på orgelläktaren! – något vi inte är bortskämda med.

Mässan följdes sedan av invigning och välsignelse av den monastiska delen av fastigheten. Abbot Michael OPR vandrade med alla församlade från dörr till dörr och välsignade refektoriet, köket, klausuren samt klosterträdgården. Därefter proklamerade han att klausuren, den stängda avdelningen i Prioratet, nu är låst för omvärlden!

Efter det högtidligt liturgiska, bjöds det till mottagning och gemensam måltid i refektoriet där det också framfördes såväl lyckönskningar, överlämnande av gåvor samt tacktal. Här skall särskilt nämnas representanterna från Emanuels-församlingen, Ingrid och Sten-Erik Weiber, som deltog under dagen till ömsesidig gjädje. Också postledes har det kommit gratulationer från såväl privatpersoner som andra samfund och traditioner i samband med invigningen.

Söndagen – andra söndagen i Advent – firades pontifikalmässa i S:t Nikolaus i närvaro av de många gäster som stannat kvar. I mässan togs diakon Mikael upp som oblat i Order of Port Royal av abboten. Efter upptagningen, i vilken kandidaten bland annat skriver under och placerar sitt löfte på altaret; då abboten omfamnar den nyupptagne, utbröt spontana applåder.

En sak som konstaterades under helgen är att det som nu sker i Karlskrona är historiskt och är en angelägenhet inte bara för den lokala gemenskapen utan för hela Nordisk-katolska kyrkan. Ett av bevisen på det är uppslutningen av människor från fyra olika länder samt alla de böner och allt stöd som offrats och offras.

”Icke åt oss, Herre, icke åt oss, utan åt ditt namn giv äran, för din nåds, för din sannings skull.” (Ps 115:1)

* * *

Den nordisk-katolske kirke gratulerer
og ønsker Guds rike velsignelse over arbeidet fremover!

Mer informasjon og flere bilder finnes via følgende lenker:

Flickr album:
Historisk festhelg i Karlskrona
Ombyggnad av Emanuelskyrkan
Church Event in Karlskrona with ordinations to the diaconate – June 2018

Reportasje fra kirkestevnet i juni:
Diakonvigslinger og etablering av klosterorden i Karlskrona

Translate »