«Godkjenning av søknad om registrering av trossamfunn»

Klikk på biletet for å lese heile brevet frå statsforvaltaren

Dette er tittelen på eit brev kyrkja mottok 22. mai frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken. Her vert vår søknad av 23. februar i år godkjend.

Etter at den nye «Lov om tros- og livssynssamfunn» kom i april 2020, måtte alle trussamfunn på nytt søkje om ny registrering.

‘Den nordisk-katolske kirke i Norge’ er no godkjent trussamfunn etter § 1 i denne lova som fastslår at formålet med lova er å understøtte trus- og livssynssamfunn.

§ 4 seier at eit trussamfunn kan bli registrert når det er fast organisert og har minst 50 medlemar.

Registreringa medfører rett til å krevje statstilskot samt plikt til å sende inn årsrapport, laste opp årsrekneskap samt føre medlemsregister og melde frå om endringar i registreringsgrunnlaget.

Translate »