Glimt fra biskopens internasjonale konferanse på Gran – 4.-6. august 2017

Den første helg av august arrangerte Den nordisk-katolske kirke en konferanse på Gran nord for Oslo. Omkring 35 deltagere fra kirkens ulike virksomhetsområder i Europa hadde satt hverandre stevne sammen med gjester fra USA, inkludert erkebiskop Antonius (Mikovsky) og Fr. Sr. Robert (Nemkovich) fra PNCC samt biskop Kevin Donlon fra AMiA (The Anglican Mission in the Americas). Hovedformålet med samlingen var å igangsette drøftelsen av teologisk basis og kirkelig organisasjon for en fremtidig gammelkatolsk, ikke-papal katolsk struktur i Europa. En rekke praktiske og mer teologiske problemstillinger ble tatt opp og samtalene skal føres videre neste år.

Et annet viktig formål med samlingen var å skape gudstjenestefellesskap og personlige bånd på tvers av landegrensene. Dette kom til uttrykk ikke minst i det rike liturgiske liv som ble utfoldet i Nikolaikirken.

Predikant på høymessen var generalvikar fr. Geoffrey Neal. Prekenen kan leses her. Det foreligger også en betraktning av biskop Kevin Donlon etter besøket på historiske Gran, som er tilgjengelig her.

Translate »