Gled deg, Maria!

I sin tredje bok om Jesus fra Nasaret, Barndomshistoriene, skriver Joseph Ratzinger så vakkert om engelens hilsen til Maria. I Bibelen leser vi «Vær hilset, du benådede» og i Ave Maria ber vi «Hill deg, Maria». Det greske chaῖre er en hilsen, som egentlig betyr «Gled deg!»

Da Maria fikk høre engelens budskap og svarte ja til å føde Jesus, den Høyestes Sønn, begynte den evangeliske gledestid. Ni måneder senere lyder budskapet til hyrdene på Betlehemsmarkene: «Se, jeg forkynner dere en stor glede!» Og gleden var forutsagt under den gamle pakt, fremfor alt hos profeten Sefanja:

Fryd deg storlig, Sions datter! … Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser; han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Sammen med jomfru Maria er hele kirken å betrakte som Sions datter. På Maria budskapsdag fryder vi oss storlig fordi Guds egen glede over å komme til oss er enda større. Herren din Gud jubler over deg med fryderop.

Det er dypt meningsfullt at Maria budskapsdag kommer midt i fastetiden. I Sefanjas gledesprofeti hører vi også at Herren din Gud tier i sin kjærlighet. Vi vet hvordan Guds eget komme til oss var avhengig av at Sønnen tiet som et lam og at Faderen tiet til Sønnens bønner.

Dn. Håkon Johannes Andersen

Translate »