Gjenåpning av gudstjenestene fra 7. mai

I tråd med regjeringens nye smittevernregler vil kirkene gradvis kunne gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter med inntil 50 deltakere på offentlig sted.

Norges Kristne Råd er i ferd med å ferdigstille en felles smittevernveileder basert på de nye reglene (se nettsiden Nye koronaregler åpner for gudstjenester). Disse forutsetter at en ansvarlig arrangør legger til rette for minst 1 meter avstand mellom deltakerne, samtidig som øvrige smittevernregler opprettholdes. Veilederen beregnes å være klar i midten av neste uke.

Dette er en gledelig nyhet for Den nordisk-katolske kirke i og med at vi igjen kan samles til messefeiring i kirkene våre allerede fra 10. mai der forholdene ellers ligger til rette for det. Dessverre vil vi være nødt å avstå fra kirkekaffe inntil videre.

Den nye situasjonen gjør det også mulig å avholde årsmøte for de av menighetene som ikke fikk gjennomført sitt før koronatiltakene satte inn i mars. Dette må i så fall skje så snart som mulig.

Pax et bonum,
+Roald Nikolai

Translate »