Givertjenesten

Den nordisk-katolske Kirkes virksomhet finansieres hovedsakelig gjennom de midler som kommer inn gjennom kirkeofringer, og gaver som betales inn til Kirkens givertjeneste på kontonummer 3000 63 27318.

Hvem går gavene til?

Gaver som betales inn til givertjenesten, går i utgangspunktet til den lokale menigheten. Dersom man ønsker at en gave skal gå til bispedømmet eller til Seter gård, må dette spesifiseres på innbetalingen.

Skattefradrag

Du har rett til skattefradrag for gaver til Kirken. For tiden er grensen for fradrag kr. 25.000. Fradragsretten gjelder både for personer og selvstendige bedrifter/virksomheter. For å få fradrag på skatten må gaven til Kirken være gitt innen 31. desember det aktuelle året, og det er kun innbetalinger til givertjenestens konto som utløser skattefritak.

For å utløse skattefradrag, må gaver til Kirken til sammen være minst kr. 500 i løpet av et år, og kr. 25.000 er et samlet tak for gaver til ideelle formål. Den nordisk-katolske Kirke regnes som én enhet; gir du både til den lokale menigheten, til bispedømmet og til Seter gård, er fradragsretten til sammen kr. 25.000.

Kan jeg betale med Vipps?

Flere av menighetene har lokale givertjenester som gir mulighet for å betale inn både kirkeofringer og andre bidrag på Vipps. Disse innbetalingene utløser dessverre ikke skattefradrag.

Menighetenes VIPPS-numre:
St. Johannes Døperen, Oslo: 534522
Sta. Sunniva, Bergen: 656758
St. Olav, Ålesund: 128604

Translate »