Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK

Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er:

3000 63 27318

Det nye kontonummeret bes tatt i bruk umiddelbart.

Bytte av bank er aldri enkelt, og for en organisasjon er det ekstra kjelkete for medlemmene. Vi beklager de ulempene dette kan medføre, og skulle gjerne sett vi kunne slippe. Men vi har sett oss nødt til å ta affære. De økonomiske vilkårene er for dårlige der vi er. Vi vil nå få renter på alle pengene; rentesatsen øker og betalingsutgiftene går ned. Dette er kjærkomment, da trusselen om tap av statstilskudd er høyst reell, om ikke fra 2024, så fra 2025. Alle monner drar. Dessuten har den nye bankforbindelsen en velfungerende kundeservice, noe vi ikke har erfart hos vår tidligere.

Skattefrie gaver er den økonomiske bærebjelken i menighetene våre, og derfor også for bispedømmets økonomi. Ditt bidrag er betydningsfullt!

Translate »