Gaver mottas med takk!

Det er knyttet betydelige kostnader til videreutvikling av drift av gården. Stiftelsen er derfor avhengig av støtte fra ulike offentlige, kirkelige og private kilder. Alle gaver mottas med takk til kontonr. 1503.72.98716.

 

Translate »