Fra barnetro til voksentro

Det skjer hvert år, og det er like nytt og inspirerende hver gang. Kirkefolk setter hverandre stevne på Gran, Hadeland, med messefeiring og sang, foredrag og samtaler, gjensyn og nye bekjentskaper.

Søsterkirkene Nikolai og Maria er samlingspunkt for daglige tidebønner og messer. I foredragssalen på Sanner hotell drøftes teologiske og oppbyggelige tema, og i salongen feires det sosiale til langt ut i nattetimene.

Tema for årets stevne, siste helg i oktober, handlet om kristentroens vekst og modning. Noen hver har et kjærlighetsforhold til barndommens minner. Barnesanger og søndagsskolefortellinger er på plass. Men både skostørrelse, musikksmak, evne til kritisk tenkning og forestillinger om Gud og menneskelivet må vokse med tiden. – Albumet med bilder fra stevnet er tilgjengelig via denne lenken. Og hovedforedragene vil tradisjonen tro bli trykket etter hvert i skriftserien «Ved dine altere, Herre».

Gud skapte oss som mennesker. Kristne mennesker kom senere. I dag må vi lære å forstå både mennesket og menneskesinnet, naturen, skaperverket og menneskekulturen med troens øyne. Guds mål er å oppdra oss i verden og i kirken til et liv i likevekt og med håp.

Årets kirkestevne var det første med Ottar Mikael som kirkens biskop. Og medarbeidere ble både takket av og innsatt i tjeneste. Fr Tom Hængsle har tjent som erkedegn i en mannsalder, og fikk fortjent takk. Nå har fr Lauritz Elias Pettersen overtatt stafettpinnen. Fr. Asle Ambrosius Dingstad ble innsatt som ny generalvikar.

Søndagen kulminerte med feiring av Alle helgens dag (en dag på forskudd, riktignok). I tidebønner, gjennom prekener og hymner var den samstemmige jubel: «Salige er de fattige i ånden, himmelriket er deres.» «La oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss… idet vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus.»

Translate »