Fr. Olav Paulinus gjeninnsatt som sogneprest i Sta. Sunniva

Under høymessen tredje søndag i Advent ble fr. Olav Paulinus gjeninnsatt som sogneprest i Sta. Sunniva menighet av biskop Roald Nikolai i en kort seremoni ved innledningen til messen. Celebrant var fr. Olav Paulinus, prost Ottar Mikael Myrseth prekte og kantor var Ingrid Gjertsen.

Ved kirkekaffen etter messen ble de tjenestegjørende takket og den «hjemvendte» sognepresten feiret med taler og gaver.

Det var en gledens dag i Sta. Sunniva med god oppslutning fra lokale og tilreisende.

Vi ønsker fr. Olav Paulinus Guds rike velsignelse over hans tjeneste!

Translate »