Fr. Calvin utestengt fra anglikansk konferanse i USA

Fr. Calvin Robertson som ble ordinert til tjeneste i DNKK i Storbritannia i november i fjor, var invitert til å holde en tale på en evangelikal, anglikansk konferanse i Charleston, South Carolina i USA. Konferansen ble arrangert av Anglican Church in North America.

I sin tale var fr. Calvin tydelig på at det bibelske grunnlaget for kjønns- og ekteskapstenking er forpliktende for Kristi Kirke også i vår tid. Dette falt imidlertid ikke i god jord hos konferanseledelsen, og fr. Calvin ble ilagt taleforbud for resten av konferansen. Han ble også nektet å delta i de panelsamtalene han var invitert til å delta i. Det er vanskelig å se dette som annet enn sensur av en prest som våger å framheve Guds Ord, ogsså når det strir mot det politisk korrekte.

Biskopene Ottar Mikael og Roald Nikolai har gått ut med en felles preessemelding til støtte for fr. Calvin. Denne ligger på DNKKs internasjonale hjemmeside.

 

Fr. Calvin har også selv redegjort for hendelsen og for bakgrunnen for den på sin egen hjemmeside. Redegjørelsen inneholder fr. Calvins manus og er vel verd å lese.

 

Translate »