Festkveld i st. Mikael

Biskop Ottar Mikael flankert av de nykrismerte, Elizabeth Simone Kirk og Arne Wikestad Sørensen.

Biskop Ottar Mikael flankert av de nykrismerte, Elizabeth Simone Kirk og Arne Wikestad Sørensen.

2. februar ble den tradisjonelle Kyndelsmessen feiret i St. Mikael, med velsignelse av lys ute og lysprosesjon inn i kirken. I tillegg til menighetens eget kleresi deltok biskop Ottar Mikael, som foruten å preke, også hadde gleden av å ta opp to nye medlemmer ved krismeringens sakrament.

I en svært personlig tale trakk biskopen forbindelsen mellom Josef og Marias offer, frembæringen av Jesus-barnet i templet og de to som ble tatt inn i kirkens fulle fellesskap. Han minnet oss alle om vårt kall til å bære våre liv frem som et velbehagelig offer for Gud med liturgiens ord: ‘Av ditt eget gir vi deg tilbake’. Sangvenner av konfirmantene gjorde tjeneste som forsangere under ledelse av Carl Andreas Næss, som også spilte orgel.

Stemningen rundt bordet under kirkekaffen bar preg av glede og takknemlighet. Det vanket både hjemmelaget bløtkake og tale til konfirmantene.

Translate »