Festhelg i St. Mikael – bispevisitas og konfirmasjon

Helgen 13.-14. september holdt biskop Roald Nikolai sin første visitas i St. Mikael menighet. I lørdagens program inngikk samtaler med kleresi, kantor og menighetsråd etterfulgt av biskopens visitasforedrag for menigheten. Avslutningsvis ble det feiret vesper under ledelse av fr Lauritz og kantor Anne Gunn.

Bispevisitas i St. MikaelBiskopen omgitt av prosten, menighetens prester og subdiakoner.

Høymessen den 14. søndag i treenighetstiden ble en virkelig festgudstjeneste. Under visitashøymessen var det konfirmasjoni en fullsatt kirke. I dagens anledning hadde Guttorm Ihlebæk komponert en gradualesalme og vår kantor dannet et lite kor. Dette sammen med vårt nye orgel skapte et meget vakkert kirkemusikalsk bidrag til messefeiringen.

Konfirmanten fikk overrakt gaver både fra bispedømmet og menigheten, henholdsvis et San Damiano-kors og en vakker bibel med inskripsjon. Det er selvsagt en bønn hos oss alle at vår kjære konfirmant må vokse i nåde og kjennskap til Vår Herre Jesus Kristus.

Ekstra hyggelig var det at konfirmantens familie som stort sett var ukjent med Den nordisk-katolske kirke, ga uttrykk for begeistring over vår messefeiring.

Foruten biskopen og kleresiet i St. Mikael deltok også vår prost fr. Asle Ambrosius i høymessen. Visitasen ble avsluttet med kirkelunsj i deilig ettersommervær.

Fr. Tore Andreas

Translate »