Fader Bjørn Justin Nicolaisen er død

Torsdag den 30. november fikk fr. Bjørn Justin et illebefinnende som førte til at hans liv ikke stod til å reddes. Samtidig som vi deler familiens og hans mange venners store sorg er dette også et smertelig tap for Den nordisk-katolske kirke. Fr. Bjørn Justin tok initiativet til opprettelsen av vår menighet i Trondheim hvor han siden 2015 også tjenestegjorde som sogneprest.

Gravferden finner sted fra Fauske kirke fredag den 8. desember kl. 12, og torsdag den 14. desember kl. 19 holdes rekviemmesse i St. Johannes Døperen kirke i Oslo.

Herre, gi ham den evige hvile, og la det evige lys lyse for ham!

+Roald Nikolai

Translate »