Dokumenter

Viktige dokumenter som definerer Den nordisk-katolske Kirkes tro og økumeniske status

(Klikk på hvert enkelt kulepunkt for å få opp det enkelte dokumentet)

Korrespondanse ang. konsekrasjonen av biskop Roald Nikolai, 2011

Den nordisk-katolske Kirkes statutter

Troserklæringen av 8. april 1999

Vegen til einskap – trusdokument for Den nordisk-katolske Kyrkja

The Road to Unity 1987

Scranton-erklæringen av 2008

Om The Polish National Catholic Church (PNCC)

Den nordisk-katolske Kirkes ekteskapspraksis

Translate »