Dokumenter

PNCC’s korrespondanse vedrørende konsekrasjonen av biskop Roald Nikolai

Offisielt brev fra PNCC med informasjon om bispekonsekrasjonen til en rekke kirkelige instanser – her til Vatikanets ambassadør (nuntius) i Norden: Les mer.

Svar på brevet fra nuntius: Les mer.

Den nordisk-katolske kirkes statutter

Constitution of The Nordic Catholic Church and statutes for parishes belonging to the Church: Ratified statutes August 8th 2003.

Troserklæring

“I vår tilbedelse av den ene sanne Gud, Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, bekrefter vi at vi i denne (tilbedelse) deler den udelte kirkes ortodokse og katolske tro …”. Fra Troserklæringen av 8. april 1999.

Vegen til einskap

Norsk omsetjing av den engelske (Road to Unity) og den tyske (Koinonia auf Altkirchlicher Basis) utgåva av felleserklæringane frå den ortodoks-gamalkatolske teologiske kommisjonen: Trusdokument for Den nordisk-katolske kyrkja.

The Road to Unity

A collection of agreed statements of the joint Old Catholic – Orthodox Theological Commission: The Road to Unity, 1987.

Scranton-erklæringen

“Vi fastholder hengivent vår tilslutning til den trosregel som ble fastlagt av St. Vincent av Lérins med følgende ord: “Id teneamus, ubique quod semper, quod ab
omnibus creditum est, hoc est etenim proprieque catholicum”. Fra Scranton-erklæringen av 2008.

Om The Polish National Catholic Church (PNCC)

En kort presentasjon av PNCCs opprinnelse og utvikling frem til idag finnes her.