DNKK har fått eget missale!

På festkvelden under DNKKs høstsamling på Gran kunne biskop Ottar Mikael høytidelig overrekke eksemplar nummer 1 av Kirkens nye missale til biskop Roald Nikolai som gjennom en årrekke har vært pådriver for det enorme utviklingsarbeidet som har ført fram til at vi nå har et fullstendig missale for vår messefeiring, med alle de ulike messeordningene. Nå er det slutt på alle midlertidige permer og løsbladsystemer! Fra nå av ligger det en flott bok på alteret.

For redaktøren av hjemmesidene var det en særlig glede, og et stort privilegium, å få lov til å «tjuvstarte» og være den aller første presten som tok det nye missalet i bruk, på morgenmessen i Nikolaikirken samme dag. Og samtidig som biskop Ottar Mikael tok det i bruk ved pontifikalmessen i Nikolaikirken sondag formiddag, ble det også tatt i bruk for første gang i en ordinær menighetsgudstjeneste, i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo.

Det nye missalet betyr imidlertid ikke at arbeidet med å utvikle gudstjenestebøker for Den nordisk-katolske Kirke er fullført. Nå står de øvrige gudstjenesteformene og kirkelige handlinger for tur: Dåp, skriftemål, krismering, gravferd osv. Alt dette kommer til å bli samlet i et eget bind. Vi ser fram til også det foreligger. Sammen med tidebønnboken som mange allerede har rukket å bli glad i, vil vi da ha fullstendige ordninger for alt Kirkens gudstjesteliv.

Translate »