Diakonvigslinger og etablering av klosterorden i Karlskrona

Helgen 15.-17. juni var det duket for et rikholdig kirkestevne i regi av St. Nikolaus misjon i Karlskrona i strålende sommervær og med deltagelse også fra Norge, England og Tyskland. På programmet stod i tillegg til tidebønner, messefeiring, foredrag, samtaler og båtutflukt i skjærgården, også diakonvigslinger og ikke minst formelle annonseringer av historisk betydning både for Den nordisk-katolske kirke og vår klosterorden Port Royal.

Disponering av Emanuelskyrkan og klosteretablering

Fra høsten 2018 kommer Den nordisk-katolske kirke til å disponere Emanuelskyrkan i Karlskrona med tilhørende eiendom, hvor St. Nikolaus misjon har feiret gudstjenester siden 2013. Samtidig vil så Order of Port Royal (OPR), som har sitt moderhus St. Severin i Bayern, etablere seg i Sverige og innrede et Priorat i en av bygningene.

Emauelskyrkan – Fastigheten sett från norr.

Under samlingen etter vesper fredag kveld fikk vi møte representanter fra Emanuelskyrkan; den metodistforsamling som oppførte kirkebygningen på slutten av 1860-tallet og som nå har bedt Den nordisk-katolske kirke om å ta over stafettpinnen og sikre at bygningen – som er en del av UNESCO’s kulturarv – forblir en kirke.

Det ble en munter og hjertelig sammenkomst med taler av Fr. Franciskus Urban og Emanuelskyrkans styreleder Ingrid Weiber. Som et lite tegn på vennskap og takknemlighet overleverte biskop Roald Nikolai et eksemplar av “Ved dine altere, Herre”, som er det første nummeret i en ny skriftserie som utgis av Den nordisk-katolske kirke.

Planene for bruk av eiendommen med bygninger og gårdsrum ble i løpet av lørdagen behørlig presentert og sett i sammenheng med etablering og fremtidig drift av klosteret. I tillegg til omvisning i lokalene bød fr. Franciskus Urban både på smaksprøver av nyprodusert cider og demonstrasjon av sin nyvunne kompetanse som birøkter!

Etableringen av klosteret i Karlskrona er en historisk begivenhet. Fr. Franciskus Urban skriver bl.a i sin presentasjon på Gammalkatolsk idédebatt:
“Aldrig förr har det funnits ett kloster i Karlskrona. Ser man till Blekinge län har det historiskt bara funnits två kloster; ett i Ronneby och ett i Sölvesborg. Men det var före reformationen i och med vilken kloster förbjöds och munkar och nunnor tvingades i landsflykt. Nu får Karlskrona sitt första kloster någonsin. Detta då Order of Port Royal etablerar ett Priorat i staden. Orden, som är ekumenisk och står i Cisterciensisk tradition, har idag sitt moderhus (Abbey of S:t Severin) i Bayern. Regeln som följs är den som författades av munkfadern, den helige Benedict på 500-talet; grunden för såväl Benediktiner som Cistercienser.”

Nyheten har vakt oppmerksomhet også utenfor kirkelige kretser. Den 26. juni bragte Sveriges Radio et intervju med fr. Franciskus Urban, som kan leses – og høres – her.

Vigsling av to nye diakoner

På lørdagens messe vigslet biskop Roald Nikolai to nye diakoner til Den nordisk-katolske kirke – Mikael Salminen til tjeneste i St. Nikolaus i Karlskrona og Marco Ragni til tjeneste i St. Willibrord i Nordrhein-Westphalen, Tyskland.

Begge tjenestegjorde henholdsvis som alterdiakon og evangeliediakon i messen både lørdag og søndag.

Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse over deres tjeneste!

Tjenestegjørende og gjestende kleresi under ordinasjonsmessen

Translate »