Den nordisk-katolske Kirke nå også i Spania

Biskop Roald Nikolai hadde på 2. søndag i påsketiden i år, 25. april, gleden av å ta opp fr. Diego Gonzales Ruiz i fullt fellesskap med Den nordisk-katosle Kirke og Scranton-unionen. Fr. Diego som tidligere har vært anglikansk prest, ble tatt opp ved det som heter kondisjonell ordinasjon. Samtidig ordinerte biskop Roald Nikolai også en diakon, og flere medlemmer av den nye misjonen ble tatt opp i Kirken ved krismering.

Vi gleder oss over at Den nordisk-katoslke Krike vokser også i Sør-Europa og ønsker fr. Diego og hans medtroende et hjertelig bienvenidos.

Les mer på den spanske misjonens hjemmeside.

Translate »