Dnkk – Medlem av Norges kristne råd

Den 16. mars ble Den nordisk-katolske kirke opptatt som medlem i Norges kristne råd (NKR). I pressemeldingen fra NKR heter det:

Det var et enstemmig Rådsmøte som 16. mars ønsket Den nordisk-katolske kirken (Dnkk) velkommen i fellesskapet i Norges Kristne Råd.

DNKK medlem av Norges kristne råd - Bilde v NKR

Det var i 2012 at kirken søkte om medlemskap i NKR. I forkant av Rådsmøtet 2013 ble det, i overenstemmelse med NKRs vedtekter, foretatt en høring blant medlemskirkene. Det kom ingen innvendinger mot medlemsskapet. Imidlertid var det på dette tidspunktet for sent å endre vedtektene slik at Dnkk kunne bli medlem. Årsaken til dette er kravet om minimum 1000 medlemmer eller mulighet til å inngå i en gruppe av medlemskirker. På årets Rådsmøte ble disse vedtektene endret, og dette muliggjorde at Norges Kristne Råd fikk et nytt medlem!

Vi ønsker Den nordisk-katolske kirke velkommen, og er glade og stolte over å være blant de kirkerådene i verden med bredest kirkelig oppslutning.

Se NKRs hjemmeside her.

På rådsmøtet deltok fra vår side biskop Roald Nikolai og fr Asle Ambrosius. Sistnevnte vil være vår kirkes representant i rådet.

Vi gleder oss over de mulighetene dette åpner for vår kirke.

Translate »