Den helige Eskil – Svearikets skyddshelgon

I likhet med när det begav sig på tusentalet, är Sverige ånyo ett öppet missionsfält för kristenheten. En av dem som på tusentalet gav sitt liv för att missionera bland de förhärdade hedningarna av svear och goter var den engelske munken Eskil, som biskopvigdes i det kristna Europa för att kunna etablera församlingar i vad som nu utgör Sverige.

Vid denna tid, omkring tusentalets slut, förekom en stram spänning mellan den kristne kung Inge, som kristnades av missionären den helige Eskil, och ärkehedningen Blot-Sven, eller Blotsven. Kung Inge avvisade de dåtida blodfesterna (blot) och vägrade behålla riksblotet i Gamla Uppsala. Blotsven (som betyder Blodkrigare eller Blodtjänare) gick den hedniska befolkningen till mötes, valdes därmed till kung, och arrangerade en större blodofferfest i Strängnäs.

Den helige Eskil begav sig till Strängnäs vid detta blot för att predika omvändelse och han betonade olämpligheterna med blodoffer, dricka blot och avgudadyrkan. I sina försök att stilla blodtörsten bland befolkningen och stävja hedniska blodoffer, mötte den helige Eskil emellertid blotarnas hedniska vrede i form av sten- och yxslag och han avrättades därpå genom stening. Missionsbiskopen den helige Eskils helgonattribut utgörs därför av biskopsskruden och tre stenar.

Den helige Eskil begrovs i Tuna som därefter fick namnet Eskilstuna. Den kristne kung Inge störtade sedermera Sveakungen Blot-Sven och hela Södermanland kristnades. Den helige Eskil upphöjdes med tiden till Svearikets skyddshelgon. Den helige Eskil av Tunas dödsdag åminnes den 11 juni, om än att denna festdag av kalendariska skäl i senare sammanhang flyttades till den 12 juni. Firandet av Eskilsmäss är numera ovanligt, men förekommer i Södermanland.

Den helige Eskil skulle förmodligen inte stenas i Sverige under vår del av tvåtusentalet. Blod väcker fortfarande anstöt, undantaget flödet från Hollywood, Disney och Netflix. Den mindre öppet hårdföra, världsliga regimen av idag använder sig av andra metoder. Det saknas i varje fall inte tyranniska tendenser eller hedniska impulser.

Kristna i den så kallade västvärlden vittnar om en tilltagande hätsk ton och till och med om fysiska attacker. Inte minst i Sverige bryts kyrkolivet successivt sönder inifrån och förståelsen för församlingslivet har framgångsrikt förstörts utifrån. Hade den helige Eskil kallat Sverige av idag för ett kristet land, en sekulariserad stat eller en anti-kristlig domän? Han torde i varje fall, då som nu, kunna ange vilka som står för splittring och vilseledning.

Gud give oss fler lika den helige Eskil, som kan förmå oss att förstå vår osunda livsföring i bortvändheten från Gud, samt de för oss därigenom förödande konsekvenserna.

Helige Eskil, bed för oss.
Att vi skall komma till tro på Evangelium.
Om styrka och uthållighet att leva enligt Evangelium.
Att Kristus Jesus skall komma åter som Herre över allt.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus

Translate »