Dåp og ny utvikling i St. Mikael

I den senere tid er St. Mikael menighet blitt kontaktet av kristne asylanter særlig fra Syria, men også fra Afrika. Disse bidrar med verdifulle innslag i gudstjenestefeiringen som nå undertiden har lesninger på arabisk. I denne sammenhengen har menigheten påtatt seg nye og givende oppgaver med å integrere dem i fellesskapet, herunder kjøring til og fra kirke hver søndag og andre praktiske gjøremål.

Foreldre med dåpsbarn

Søndag 3. juli var en stor dag da et ungt afrikansk ektepar bar frem sin tre måneder gamle datter til dåp i St. Mikael kirke.

Lille Chinal Janet Elisabeth, som fikk sin dåpskjole i gave fra menigheten, er født i Norge og ble ved dåpen også medlem av vår kirke.

De mange tilstedeværende ved dåpen og i messen sluttet seg til den etterfølgende feiringen i menighetssalen.

Vi ønsker Guds velsignelse over Chinal Janet Elisabeth, hennes foreldre og menighetens arbeide blant kirkesøkende asylanter.

Translate »