Celebert ortodoks besøk i Bergen

I disse dager er det celebert besøk i Bergen av Erkeprest Chad Hatfield, professor og president ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York.

Den 5. desember holdt han en forelesning ved NLA over temaet Mission and Evangelism – An Orthodox Perspective.

F.v. Erkeprest Chad, Biskop Roald Nikolai, Fr Olav Paulinus og Fr Theodor.

Den påfølgende dag ble Den Guddommelige Liturgi feiret for festen til Hl. Nikolai i den nye rumensk-ortodokse kirken i Bergen. Under kirkekaffen ble aktuelle ekumeniske utfordringer på begge sider av Atlanteren drøftet i en uformell og hjertelig samtale mellom erkeprest Chad og biskop Roald Nikolai, hvor også Fr. Theodor Svane og Fr. Olav Paulinus Øien deltok.

Den 7. desember 2019

Translate »