Category: Særlig

Uttalelse til avklaring vedrørende Den nordisk-katolske kirke som gammelkatolsk kirke

I anledning av at Den svenske kirke og gammelkatolikker tilhørende Utrechtunionen, den 23. november 2016, har inngått avtale om fullt kirkefellesskap, ønsker vi å gjøre følgende presisering for å unngå eventuelle misforståelser og samtidig bidra til økt kunnskap: Den nordisk-katolske kirke er bærer av arven fra den opprinnelige gammelkatolske trosoverlevering slik den kommer til uttrykk …

Continue reading

Load more