Kategori: Framhevet

Artikler i denne kategorien vises på nettstedets forside. Det skal aldri ligge mer enn 8 artikler (innlegg( i denne kategorien

FILIOQUE – problem eller ”problem”?

EN LØSNING PÅ EN TUSEN ÅR GAMMEL FLOKE?[1] Siden år 1054 har Kirken vært splittet i en østlig og en vestlig kirkefamilie. Selv om forholdet hadde vært anstrengt over lengre tid, og selv om der lå flere årsaker til grunn for det anstrengte forholdet mellom øst og vest, bl.a. pavens primatkrav, var det såkalte FILIOQUE-spørsmålet …

Fortsett å lese

Høststevne på Gran 25.-27. oktober 2024

Med temaet Det sakramentale liv inviterer Den nordisk-katolske Kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 25.-27. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Tradisjonen tro skal vi holde til på Sanner hotell der vi lørdag kveld også skal feire DNKKs 25-årsjubileum. Messer og tidebønner …

Fortsett å lese

Troen, tjenesten og etterlignelsen

Foredrag  Kr.himmelfartsdag – Den nordisk-katolske kirke, Seter gård 09.05.2024  Jeg taler helst med barn, sier den danske tenkeren Søren Kierkegaard, for om de kan en jo håpe at de blir fornuftige vesener. Men de som allerede er blitt det – akk og ve! Det er Kristi himmelfartsdag i dag, så la oss være barn og …

Fortsett å lese

Varmen kom innenfra

På en heller grå og kjølig Kristi Himmelfartsdag var et 40-talls mennesker fra Viken prosti samlet til årets stevne på Seter gård. Om det var grått og kjølig ute, manglet det ikke på varme i fellesskapet inne. Spesielt gledelig var det store innslaget av yngre mennesker, ett av flere tegn i senere tid på at …

Fortsett å lese

Kristendom i vest

«Å leve i den hellige, katolske og apostoliske kirke er ikke å leve med noe som begynte for 250 år siden, … Det er å vite at man står i den ubrutte tradisjon tilbake til Jerusalem.» Slik innleder avisen Fjordingen en flott reportasje fra årets Innvikstevne som fant sted 26.-28. april. Reportasjen er skrevet av …

Fortsett å lese

Fra skandinavisk til europeisk

DNKKs generalsynode var samlet i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo lørdag 4. mai. Ved åpningen av synodemøtet hilste erkebiskop Antonius (Mikovsky) og hans økkumeniske sekretær fr. Rob (Nemkovich) synodedeltakerne online fra USA. De fulgte også de innledende forhandlingene før de takket for seg. Generalsynoden samles annethvert år for å velge lekmedlemmer til kirkerådet og …

Fortsett å lese

Jeg seer dig, søde Lam, at ståe …

Jeg seer dig, søde Lam, at ståe paa Zions Bierge-Top, synger Brorson med referanse til Johannes Åpenbaring 14,1. På Kristi himmelfartsdag blir Guds Sønn opphøyet til å sitte ved Faderens høyre side. Nå gjelder det å bekjenne at Jesus Kristus er Herre og bøye kne for ham. Han har fått all makt i himmelen og …

Fortsett å lese

Nordic Catholic News April 2024

På den norske vestkysten der eg bur, vaknar no våren langsamt i hagar og på marker. Somme netter ligg temperaturen under null, men sola minner oss dagleg om ei føreståande ny årstid. Naturen vitnar om den storarta påskebodskapen: Kristus er sanneleg oppstaden frå dei døde og råder som vår levande Gud over himmel og jord. …

Fortsett å lese

“The Faith of the Undivided Church”

Det er ein stor visjon og eit ambisiøst program Den nordisk-katolske Kyrkja er del av. Det kom tydeleg fram under den internasjonale konferansen i Mainz, Tyskland, arrangert for fjerde gong i år. Konferansen samla folk frå heile Scranton-unionen, fire frå vårt land i lag med 35 deltakarar frå USA, Irland, England og Tyskland. Halvparten deltok i …

Fortsett å lese

Translate »