Category: Siste nytt

Ekumenisk Luther-symposium i Erfurt

I dagene 21.-25. september i Augustinerklosteret i Erfurt ble det avholdt et stort ekumenisk Luther-symposium i regi av Johann-Adam-Möhler-instituttet – Den romersk-katolske kirkes forskningsinstitutt i Tyskland – og Det katolske teologiske fakultet ved Universitetet i Erfurt. Under tittelen «Luther. Katolisitet og reform» var det konferansens overordnede målsetning å drøfte hvordan 500-års markeringen av Luthers oppgjør …

Continue reading

Festhelg i St. Mikael – bispevisitas og konfirmasjon

Helgen 13.-14. september holdt biskop Roald Nikolai sin første visitas i St. Mikael menighet. I lørdagens program inngikk samtaler med kleresi, kantor og menighetsråd etterfulgt av biskopens visitasforedrag for menigheten. Avslutningsvis ble det feiret vesper under ledelse av fr Lauritz og kantor Anne Gunn. Biskopen omgitt av prosten, menighetens prester og subdiakoner. Høymessen den 14. …

Continue reading

Messe i middelalderkirke

Tradisjonen tro og i samarbeide med Døperen Johannes menighet har St. Mikael menighet også i år feiret messe i en av våre lokale middelalderkirker. Den 10. august feiret vi messe i Ingedal kirke i Skjeberg. Vi var samlet 29 personer. Fr. Tom som tidligere har vært prest ved denne kirken holdt en meget god preken. …

Continue reading

Olsok i Nidaros 2014

Helgen 26.-29. juli var det igjen duket for Olsokfeiring i Trondheim med St. Justin misjon som vertskap. De godt over førti deltagere som hadde funnet veien til stevnet, kunne glede seg over strålende sommervær, sosiale samlinger og rikt gudstjenesteliv som nådde sitt høydepunkt i en fulltonende Olsokmesse. Fra Olsokmessen i Døvekirken – f.v. fr Svein …

Continue reading

Martyrkongen – Hellig Olav

Etter reformasjonens brudd med fortiden overvintret minnet om Olav den hellige i den folkelige tradisjon og fromhetspraksis. Først i annen halvdel av det 19. århundre gjenoppstod interessen for helgenkongen i almenheten. Olavtradisjonen fikk sitt store gjennombrudd i 1930 i forbindelse med 900-års minnet da Olsok ble offisiell flaggdag i Norge. Siden er nye arrangementer kommet …

Continue reading

St. Mikael med nytt kirkeorgel

Andre søndag i treenighetstiden ble vårt nye orgel vigslet av biskopen. Orgelet er et stort løft for oss, men ved hjelp av mye dugnad fra orgelbygger Aksel Christensen og vår egen subdiakon og orgelbygger Anders Beda Hjortaas er orgelet ferdig. Likeledes har Guttorm Ihlebæk gjort en stor jobb som koordinator og konsulent. Det økonomiske blir …

Continue reading

Nye milepæler for Den nordisk-katolske kirke i Sverige

Ordinasjon av den første prest i Karlskrona Krismering av fire nye medlemmer Innsettelse av erkedegn i det nyopprettede erkediakonat for Sverige Utnevnelse av biskopsvikar i Sverige Under parolen “Pingst i Karlskrona” var det duket for et storslått stevne med mange deltagere, også fra Norge, og viktige begivenheter for Den nordisk-katolske kirke i Sverige. Pinseaften den …

Continue reading

The Golden Jubilee of Sister Mary Michael

Sister Mary Michael, Convent of The Holy Cross, Costock, England, ble høytidelig feiret hjemme i sitt eget kloster den 5. juni. I år er det 50 år siden hun avga det evige klosterløfte. Folk fra hennes vide og mangfoldige venne- og kontaktkrets var samlet til messen i klosterkirken. Der var jubilanten med blomsterkrans om hodet …

Continue reading

Initiativ for en ny kirkelig struktur i England

I første rekke: Rådsmedlemmer i “The Anglican Association”, Tony Kilmister (formann), fr Andrew Hawes, Canon Geoffrey Neal og fr Francis Gardom. I annen rekke, de tre biskoper: John Fenwick (FCE), Roald Nikolai Flemestad (DNKK) og Paul Hunt (FCE).     Rapport fra møter og samtaler i Scranton og i London Under sitt årlige møte mandag …

Continue reading

Prosten på besøk i Østfold!

Helgen 3.- 4. mai 2014 besøkte prosten i Viken prosti menigheten St. Mikael og alle de hellige. Bildet viser prost Asle Ambrosius i midten, flankert av fr Tore Andreas (til v) og fr Lauritz Elias (til h). Ytterst subdiakonene Erik Matias (til v) og Anders Beda (til h)

Load more