Category: Siste nytt

Fader Bjørn Justin Nicolaisen er død

Torsdag den 30. november fikk fr. Bjørn Justin et illebefinnende som førte til at hans liv ikke stod til å reddes. Samtidig som vi deler familiens og hans mange venners store sorg er dette også et smertelig tap for Den nordisk-katolske kirke. Fr. Bjørn Justin tok initiativet til opprettelsen av vår menighet i Trondheim hvor …

Continue reading

Glimt fra biskopens internasjonale konferanse på Gran – 4.-6. august 2017

Den første helg av august arrangerte Den nordisk-katolske kirke en konferanse på Gran nord for Oslo. Omkring 35 deltagere fra kirkens ulike virksomhetsområder i Europa hadde satt hverandre stevne sammen med gjester fra USA, inkludert Prime Bishop Anthony Mikovsky og Fr. Sr. Robert Nemkovich fra PNCC samt biskop Kevin Donlon fra AMiA (The Anglican Mission …

Continue reading

Stor och viktig helg i Stockholm

Till stor glädje för kyrkan och arbetet i Vår Frälsares församling i Stockholm, vigdes i juni ytterligare en präst i Sverige. Pingsthelgen 3-4 juni var det många som tog sig till Stockholm för att i gemenskap dela glädje och allvar. Då ordinerades diakonen Albertus Magnus Sterner till prästämbetet av biskop Roald Nikolai. Bland deltagarna märkes …

Continue reading

Kristi himmelfartsdag i Viken prosti

Kristi himmelfartsdag opprant med vakkert vær. Folk strømmet til fra Oslo og Østfold, og 70 mennesker deltok i messen. I tillegg til menighetens tjenere deltok også prester fra Oslo. Biskop Roald Nikolai prekte. Han minnet om at Han som er Herre og sitter ved Faderens høyre også skal komme igjen for å dømme levende og …

Continue reading

Fyrste DNKK-messe i Indre Nordfjord

Eit 20-tals menneske var samla til messe i Loen kyrkje idag. Det er fyrste gongen Den nordisk-katolske kyrkja held messe i Indre Nordfjord, og invitasjonen kom om å halde fram. Me startar forsiktig og satsar på ei ny samling ved Mikkelsmessleitet. Etterpå var det samling på Solvang bedehus i Olden der fr Ottar Mikael innleia …

Continue reading

Hellige oljer

I pakt med tradisjonen fra den eldste kirke avholder Den nordisk-katolske kirke årlig en oljevigslingsmesse hvor biskopen i prestenes nærvær innvier hellige oljer – sykesalvingsolje, katekumenolje og krisma – til bruk i hele bispedømmet. Da messen vanligvis skal finne sted i den stille uke eller så tett opp til påsken som det er praktisk mulig, …

Continue reading

Røkelse over Seter gård

Lørdag 18. mars hang røkelsen lavt og tett over Seter gård. Som det fremgår av bildene, var det ikke overdreven bruk av messerøkelse som var årsaken, men en gedigen “bråtebrann” i forbindelse med brenning av en gammel, nedrevet låve. Daglig leder for Stiftelsen Seter Gård, Ingrid Gjertsen, hadde engasjert en dugnadsgjeng med subdiakon Anders Beda …

Continue reading

Orgel, gitar og fløyte – i St. Mikael

Kammerkonsert i St. Mikael Kirke Lørdag 4. mars fikk vi igjen oppleve en vakker kammerkonsert i St. Mikael kirke på Årum, denne gang med Carl Andreas Næss ved orgelet, Lynetta Taylor Hansen på fløyte og Ole Martin Huser-Olsen på gitar. Kirkens vesle orgel kom fint til sin rett i Bachs siste store verk Preludium og …

Continue reading

Krismering i St. Olav kyrkje

Andre sundag i advent vart ein festdag i St. Olav kyrkje, Ålesund. Biskop Roald Nikolai krismerte ein ny medlem. Magne Kristiansen kan ein treffe på i blogg-spaltene her på heimesida, men enno fleire kjenner han sikkert som kunstmålar med atelier i Stryn kommune i Nordfjord. St. Olav har medlemar spreidd over to fylke, frå Åndalsnes …

Continue reading

Flott konsert i St. Mikael uten applaus!

På lørdag kunne St. Mikael menighet igjen invitere til stor konsert i kirken, denne gang med domkantor Dan René Dahl ved orglet og sang ved Mari Ann Bjørnstad. Fredrikstad Blad har tatt inn en omtale av konserten med overskriften “Flott konsert i St. Mikael uten applaus”. I omtalen som kan leses under spalten Din kultur, …

Continue reading

Load more