Category: Siste nytt

Skattefrie gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge i 2021

Gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge er skattefrie inntil et maksimumsbeløp fastsatt av Skatteetaten. Beløpet i 2021 er det samme som ifjor: kr. 50.000. En av betingelsene skattemyndighetene har satt, er at alle innbetalinger som skal føres til fratrekk på selvangivelsen, må være betalt inn til én og samme sentrale konto. Dette kontonummeret er: …

Continue reading

Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Helgen 8-9 december samlades en rad gäster i Karlskrona för att vara med om konsekrationen av det nya altaret i S:t Nikolaus mission (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona) samt invigningen och välsignelsen av Priorat S:t Stephanus. Under ledning av respektive biskop Roald Nikolai och abbot Michael OPR, fick de församlade – lekfolk, präster och ordensfolk från …

Continue reading

Mikkelsmess i St. Mikael med bispevisitas og krismering

På Mikkelsmess innledet biskop Roald Nikolai bispevisitasen lørdag 29. september med foredraget ”Livet i nåden og nådegavene”. Han tok utgangspunkt i Pauli brev til korinterne, galaterne og romerne. Det kristne liv er en pilegrimsvandring hvor vi er kalt til å følge etter Jesus og hvor han styrker oss med nadverdens sakrament. Kirken er Kristi legeme, …

Continue reading

Ny giv i Tyskland

I helgen 17.-19. august møttes kleresiet i Den nordisk-katolske kirkes tyske administrasjon i klosteret St. Severin i Kaufbeuren for å planlegge arbeidet fremover. Man entes om å organisere arbeidet i to pastoralteam – St. Michael i Bayern og St. Willibrord i det vestlige Tyskland. Hvert misjonsdistrikt skal så betjenes av tre prester og en diakon. …

Continue reading

Sr. Mary Michael CHC til minne

Benediktinersøster Mary Michael, Community of the Holy Cross, Costock, døde 3. juli 2018, i sitt 82. leveår, 55 år etter at hun avla sitt klosterløfte. Under sin 50-årsfeiring for avleggelse av klosterløftet – The Golden Jubilee – ble hun spurt om hva som hadde gjort det mulig for henne å være trofast mot klosterløftet. Hun …

Continue reading

Diakonvigslinger og etablering av klosterorden i Karlskrona

Helgen 15.-17. juni var det duket for et rikholdig kirkestevne i regi av St. Nikolaus misjon i Karlskrona i strålende sommervær og med deltagelse også fra Norge, England og Tyskland. På programmet stod i tillegg til tidebønner, messefeiring, foredrag, samtaler og båtutflukt i skjærgården, også diakonvigslinger og ikke minst formelle annonseringer av historisk betydning både …

Continue reading

Uttalelse fra Scranton-unionens ekumeniske samling i Dublin 6.-8. mars 2018

​I første uke av mars ​var Scranton-unionen (The Polish National Catholic Church og Den nordisk-katolske kirke) vertskap for en samling med deltagelse av representanter fra anglo-katolske kirkesamfunn i USA og Missionsprovinsen i Sverige for å drøfte ekumenisk katolisitet innenfor rammen av en gammelkatolsk (ikke-papal) tradisjon. Med den nåværende troskrise som utganspunkt var formålet å bygge …

Continue reading

Biskop Thaddeus Peplowski er død

Etter ni måneders kamp med alvorlig sykdom døde Biskop Thaddeus Peplowski fredag 19. januar. Han ble 82 år gammel. Biskopens kirkelige liv var like vidtfavnende som biskopen selv. Hans første prestetjeneste som kapellan i Buffalo-katedralen ble etterfulgt av noen års virke som misjonær i Canadas mer ugjestmilde trakter. Siden vendte han tilbake til bispedømmet Buffalo-Pittsburg …

Continue reading

Fr Olav Paulinus gjeninnsatt som sogneprest i Sta. Sunniva

Under høymessen tredje søndag i Advent ble fr. Olav Paulinus gjeninnsatt som sogneprest i Sta. Sunniva menighet av biskop Roald Nikolai i en kort seremoni ved innledningen til messen. Celebrant var fr. Olav Paulinus, prost Ottar Mikael Myrseth prekte og kantor var Ingrid Gjertsen. Ved kirkekaffen etter messen ble de tjenestegjørende takket og den “hjemvendte” …

Continue reading

Nye diakoner og subdiakoner i Den nordisk-katolske kirke

I 2017 i løpet av de siste månedene er Den nordisk-katolske kirke blitt beriket med fire nye diakoner og to subdiakoner. Vi gratulerer hver og en især og ønsker Guds velsignelse over deres tjeneste! Vår Frälsares församling, Stockholm Den 27. august i Vår Frus kapell ble subdiakon Ansgar Mattias vigslet til diakon av biskop Roald …

Continue reading

Load more