Category: Siste nytt

Kongen kjem!

Palmesøndag rir Kristus kongen inn i Jerusalem. Ikkje med store parader, men på ein eselfole. For han er reisa til Jerusalem, reisa til krossen og døden, og vi er alle inviterte til å slå følgje. Vi er inviterte til å ta del i det store spelet der Jesus gjennom krossdøden skal sigre over all verdas …

Continue reading

Fastens velsignelse

”Når dere faster”, sier Jesus. Altså ikke om eller hvis, men når. Det betyr at faste hører til blant Jesu venner, slik det var en integrert del av jødisk religiøs praksis. Det betyr at også vi som vil følge Jesus i vår tid på en eller annen måte må komme til rette med en eller …

Continue reading

Kyndelsmess

Mine øyne har sett din frelse Julehøytiden har noen liturgiske «satellitter». Kyndelsmess 2. februar er den første, og den er en festdag. (Navnet kyndel kommer fra det norrøne ordet kyndill og betyr lys eller fakkel). Evangeliet hos Lukas beretter om Marias framstilling og frambæringen av Jesus i templet på den 40. dag etter fødselen. Her …

Continue reading

Minnerik helg på Gran med generalsynode, kirkestevne og jubileum

Helgen 25.-27. oktober 2019 arrangerte Den nordisk-katolske kirke sin tradisjonelle høstkonferanse på Gran – iår også med tillegg av Generalsynode og kirkejubileum på programmet. Det ble på alle måter en vellykket samling. De mange deltagere reiste hjem oppløftet med en følelse av å hva vært med på noe stort og viktig i kirkens liv. Generalsynoden …

Continue reading

Celebert ortodoks besøk i Bergen

I disse dager er det celebert besøk i Bergen av Erkeprest Chad Hatfield, professor og president ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York. Den 5. desember holdt han en forelesning ved NLA over temaet Mission and Evangelism – An Orthodox Perspective. Den påfølgende dag ble Den Guddommelige Liturgi feiret for festen til Hl. …

Continue reading

Fr Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke

Til informasjon ble følgende pressemelding idag sendt ut til bl.a Dagen og Vårt Land:   NY BISKOP VALGT I DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE Ved Den nordisk-katolske kirkes åttende Generalsynode fredag den 25. oktober ble fr. Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop med ansvar for Skandinavia. I embedet etterfølger han biskop Roald Nikolai Flemestad som inntil …

Continue reading

Midtfastemesse med krismeringer i St. Johannes Døperen menighet

Under messen på midtfastesøndag ble Elisabeth Wiborg og Lars Petter Eikemo krismert og opptatt i St. Johannes Døperen menighet. Biskop Roald Nikolai hilste de nye medlemmene velkommen ved å holde frem Åndens syv gaver som basis for kristenlivet i hverdagen. Ved en fullsatt kirkekaffe overakte sogneprest Asle Ambrosius en bokgave fra menigheten til “konfirmantene”.

Skattefrie gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge i 2021

Gaver til Den nordisk-katolske kirke i Norge er skattefrie inntil et maksimumsbeløp fastsatt av Skatteetaten. Beløpet i 2021 er det samme som ifjor: kr. 50.000. En av betingelsene skattemyndighetene har satt, er at alle innbetalinger som skal føres til fratrekk på selvangivelsen, må være betalt inn til én og samme sentrale konto. Dette kontonummeret er: …

Continue reading

Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Helgen 8-9 december samlades en rad gäster i Karlskrona för att vara med om konsekrationen av det nya altaret i S:t Nikolaus mission (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona) samt invigningen och välsignelsen av Priorat S:t Stephanus. Under ledning av respektive biskop Roald Nikolai och abbot Michael OPR, fick de församlade – lekfolk, präster och ordensfolk från …

Continue reading

Mikkelsmess i St. Mikael med bispevisitas og krismering

På Mikkelsmess innledet biskop Roald Nikolai bispevisitasen lørdag 29. september med foredraget ”Livet i nåden og nådegavene”. Han tok utgangspunkt i Pauli brev til korinterne, galaterne og romerne. Det kristne liv er en pilegrimsvandring hvor vi er kalt til å følge etter Jesus og hvor han styrker oss med nadverdens sakrament. Kirken er Kristi legeme, …

Continue reading

Load more