Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Ny generalvikar i Frankrike

Under det franske kleresimøtet i Aysènnes 20-22 mai i år innsatte biskop Roald Nikolai fr. Brévin Bougouin som ny generalviikar for NKK i Frankrike. Fr. Brévin etterrfølger fr. Alain Fraysse som har bedt om avløsning etter å ha vært i embetet i hele 10 år. Biskopen takket fr. Alain hertelig for hans lange og trofaste …

Fortsett å lese

NKK Spania med egen hjemmeside

Vi gratulerer våre spanske trossøsken med deres flotte, nye hjemmeside: Veterocatolicos.es – Iglesia Española Veterocatólica. For dem som ikke er spankkyndige, er siden også lesbar på engelsk. Besøk gjerne siden og gled dere sammen med fr. Diego Gonzales diakon Mario og våre øvrige spanske trossøsken over det som skjer i Spania nå. Husk også å …

Fortsett å lese

Den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det

I et kjent ord om etterfølgelse sier Jesus at den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. (Mark 8,35) Dette paradoksale målet for vårt liv gjelder alle kristne. (Se v 34.) Når et menneske gir slipp på …

Fortsett å lese

Pinseglede i Tyskland

Pinsedag kunne biskop Roald Nikolai ordinere to prester og to diakoner ved en høytidelig messe i klosteret St. Severin i Kaufbeuren i Tyskland. De to prestene, fr. Zoltán Drenkó og fr. Davide Mossenta skal betjene DNKKs misjoner i hhv. Ungarn/Slovakia og Italia, mens de to diakonene, Joachim Danz og Thomas Schulze, skal ha sin tjeneste …

Fortsett å lese

Kristi Himmelfartsfeiring på Seter

Prostistevne på Seter gård Seter gård er DNKKs vakre møtested og kommende kirkesenter ved Øyeren, beliggende mellom Lillestrøm og Trøgstad. Det har gjennom flere år nå utviklet seg en tradisjon med at menighetene i Viken prosti har satt hverandre stevne her på Kristi Himmelfartsdag, så også i år. Et 40-talls medlemmer fra St. Johannes Døperen …

Fortsett å lese

Generalsynoden 2022

Årets generalsynode, den første siden bispevalget 2019, ble avholdt i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo lørdag 7. mai. Det var dermed første gang vår nye biskop, Ottar Mikael, kunne ønske representanter for kirkens menigheter, både leke og geistlige, velkommen til generalsynode. Etter å ha ønsket velkommen ga biskopen styringen av møtet over til generalvikaren, …

Fortsett å lese

Den nordisk-katolske Kirke nå også i Spania

Biskop Roald Nikolai hadde på 2. søndag i påsketiden i år, 25. april, gleden av å ta opp fr. Diego Gonzales Ruiz i fullt fellesskap med Den nordisk-katosle Kirke og Scranton-unionen. Fr. Diego som tidligere har vært anglikansk prest, ble tatt opp ved det som heter kondisjonell ordinasjon. Samtidig ordinerte biskop Roald Nikolai også en …

Fortsett å lese

Kristus er oppstanden!

Kristus er oppstanden! Ja, Han er sannelig oppstanden! Men hvor var egentlig Jesu grav? I århundrer var det ingen som stilte spørsmål ved hvor Golgata og Jesu grav var. Gravkirken i Jerusalem – eller Den hellige oppstandelses kirke (Oppstandelseskirken), som den egentlig heter – var det selvfølgelige svaret. Men ble ikke Jesus korsfestet og gravlagt …

Fortsett å lese

Oljeinnvielsesmesse i Oslo

Etter gammel tradisjon innvies de hellige oljene som brukes til sykesalving, dåpssalving, krismering (konfirmasjon), ordinasjoner etc. av biskopen ved en spesiell messe i Den stille uken. Da samles bispedømmets prester og diakoner og fornyer sine ordinasjonsløfter overfor biskopen. Dette skjer normalt i bispedømmets domkirke, og hos oss fant derfor årets oljeinnvielsesmesse sted i St. Johannes …

Fortsett å lese

Hyrdebrev – Kroppen vår er til for å gje Gud ære

Advent er tid for å skjerpe sinn og tankar. Tid for å trekke seg litt attende frå kreftene som vil spreie og forvirre. Vi treng avstand til samtida for å gjennomskode henne og vere «alltid budd, så de kan svara for dykk når nokon krev dykk til rekneskap for den von de eig» (1Pet 3,15). …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »