Category: Siste nytt

Biskop-elekt Ottar Mikael besøker St. Johannes Døperen menighet

Helgen 24.-25. oktober hadde St. Johannes Døperen menighet gleden av å ta imot besøk av vår kommende biskop fr. Ottar Mikael. På lørdag ettermiddag var det sosialt samvær med foredrag av biskop-elekt om fellesskap og ensomhet, og på søndag høymesse med biskop-elekt som celebrant og predikant. I sitt foredrag talte fr. Ottar Mikael om viktigheten …

Continue reading

For alle helgenar

“Dog er i Åndens mening Alt her hun Herren nær Har hellig søt forening Med Herrens venner der.” Dette er tema for vår feiring av Allehelgensdag. Dagen då vi minnast dei truande vi kjenner og «som har gått i førevegen for oss med trua sitt segl og søv fredens svevn». I den himmelske hærskaren er …

Continue reading

Konfirmasjon i Bergen

En erfaren ministrant i Sta Sunniva menighet i Bergen ble sist helg konfirmert av en uerfaren biskop elect. Dette var den valgte, men ennå ikke konsekrerte biskopen sin første krismeringshandling. Begge aktørene stod prøven. Nikolai stilte som ministrant i sin egen konfirmasjonsgudstjeneste og fikk ros for trofast og kompetent tjeneste i mange år. Biskopen talte …

Continue reading

Fra vigslingen av biskop Erik Varden i Trondheim 3. oktober 2020

Dom Erik Varden, tidligere abbed ved Mount Saint Bernard Abbey i England, ble igår vigslet i Nidarosdomen og dernest innsatt som biskop i St. Olav katolske domkirke i Trondheim. Blant de innbudte gjester til begivenhetene var også Den nordisk-katolske kirke som ble representert ved biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth. Han hilser den nyvigslede biskopen velkommen med …

Continue reading

Innsettelse av akolytt i st. Mikael menighet

26.-29. september hadde St. Mikael besøk av biskop elect Ottar Myrseth. Syttende søndag etter pinse, 27.09.20, foretok han høytidelig innsetting av Ashour Isak som akolytt. Ashour, født i 2000, er assyrer og kom til Norge som flyktning fra Syria sammen med sin familie i 2015. Han går nå siste året på Greåker videregående skole. Siden …

Continue reading

Biskop-elekt Ottar Mikael innsatt som mitrabærende erkeprest

Fr. Ottar Mikael Myrseth ble i oktober i fjor valgt til biskop i Den nordisk-katolske kirke og skulle etter planen ha vært bispeviet i Scranton i april i år. På grunn av covid-19-pandemien er konsekrasjonen foreløpig berammet til september, men kan avhengig av utviklingen måtte bli utsatt til 2021. For ikke å miste momentum i …

Continue reading

Gjenåpning av gudstjenestene fra 7. mai

I tråd med regjeringens nye smittevernregler vil kirkene gradvis kunne gjenoppta gudstjenester og andre aktiviteter med inntil 50 deltakere på offentlig sted. Norges Kristne Råd er i ferd med å ferdigstille en felles smittevernveileder basert på de nye reglene (se nettsiden Nye koronaregler åpner for gudstjenester). Disse forutsetter at en ansvarlig arrangør legger til rette …

Continue reading

Minnerik helg på Gran med generalsynode, kirkestevne og jubileum

Helgen 25.-27. oktober 2019 arrangerte Den nordisk-katolske kirke sin tradisjonelle høstkonferanse på Gran – iår også med tillegg av Generalsynode og kirkejubileum på programmet. Det ble på alle måter en vellykket samling. De mange deltagere reiste hjem oppløftet med en følelse av å hva vært med på noe stort og viktig i kirkens liv. Generalsynoden …

Continue reading

Celebert ortodoks besøk i Bergen

I disse dager er det celebert besøk i Bergen av Erkeprest Chad Hatfield, professor og president ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York. Den 5. desember holdt han en forelesning ved NLA over temaet Mission and Evangelism – An Orthodox Perspective. Den påfølgende dag ble Den Guddommelige Liturgi feiret for festen til Hl. …

Continue reading

Fr Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke

Til informasjon ble følgende pressemelding idag sendt ut til bl.a Dagen og Vårt Land:   NY BISKOP VALGT I DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE Ved Den nordisk-katolske kirkes åttende Generalsynode fredag den 25. oktober ble fr. Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop med ansvar for Skandinavia. I embedet etterfølger han biskop Roald Nikolai Flemestad som inntil …

Continue reading

Load more