Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

En ny giv for benediktinerfellesskapet.

Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia består av personer som ikke har gått inn i et forpliktende klosterfellesskap men som likevel ønsker å praktisere benediktinsk fromhet. I løpet av 2022–23 har Benediktinerfellesskapet fått en ny giv med flere nye medlemmer. Det har resultert i et oppjustert navn og vedtatte statutter og regula.

Biskop Ottar Mikael overtar tilsynet med DNKKs tyske administratur

Scranton-unionens bispekonferanse vedtok 24. april i år at det biskoppelige tilsynet med DNKKs tyske administratur skullee overføres fra biskop Roald Nikolai til biskop Ottar Mikael. Denne ansvarsoverføringen skjer i forståelse med begge de to biskopene. DNKKs tyske administratur omfatter foruten Tyskland også menighetene i Ungarn og Slovakia. Biskop Roald Nikolai vil fortsatt ha tilsyn med …

Fortsett å lese

«Når dere samles» – et hefte om gudstjenesten

DNKK har gleden av å presentere et lekkert og innholdsrikt studiehefte om Kirkens messefeiring. Heftet inneholder artikler skrevet av prester og andre resurspersoner innen DNKK og gir svar på de fleste av de spørsmål mange har omkring Kirkens gudstjenesteliv. «Når dere samles» beveger seg ikke utelukkende på det intellektuelle planet. Her er mye åndelig stoff …

Fortsett å lese

«Godkjenning av søknad om registrering av trossamfunn»

Dette er tittelen på eit brev kyrkja mottok 22. mai frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken. Her vert vår søknad av 23. februar i år godkjend. Etter at den nye «Lov om tros- og livssynssamfunn» kom i april 2020, måtte alle trussamfunn på nytt søkje om ny registrering. ‘Den nordisk-katolske kirke i Norge’ er no …

Fortsett å lese

Svorsk messe i Karlskrona

Den nordisk-katolske menigheten i Karlskrona i Blekinge, der Sverige strekker seg aller lengst ned mot Polen, hadde besøk av biskop og erkedegn 12.–14. mai. Vi har en liten forsamling med prest og diakon der i byen. Og noen nye har sluttet seg til de siste månedene. Forsamlingen bærer navnet St. Nikolaus. Under søndagens pontifikalmesse ble …

Fortsett å lese

Kristi Himmelfartsstevne i strålende vårvær

I strålende vårvær hadde et 30-talls medlemmer fra Viken prostis to menigheter funnet veien til vakre Seter gård for å feire Kristi Himmelfart, en av de 12 store festene i kirkeåret, en fest hvis røtter vi kan følge helt tilbake til slutten av 200-tallet. Stevnet begynte i sentrum av Kirkens liv, med messessefeiring, og etter …

Fortsett å lese

Messeordningene nå også på nynorsk

Den nordisk-katolske Kirkes messeordninger foreligger selvfølgelig på begge målføre, og menighetene velger selv hvilket målføre som skal være menighetens gudstjenestespråk. Det er derfor en glede for oss at vi nå kan presentere samtlige publiserte menighetsagender også på nynorsk. Mange som selv er bokmålsbrukere finner glede i det nynorske liturgispråkets poetiske rikdom, og vi håper derfor …

Fortsett å lese

Biskop Roald Nikolai fyller 80

13. april fyller DNKKs første egne biskop, msgr. Roald Nikolai Flemestad, 80 år. Hele Den nordisk-katolske Kirke gratulerer «gamlebispen» på det aller hjerteligste. Biskop Roald Nikolai var helt sentral i etableringen av DNKK på begynnelsen av 2000-tallet. Men allerede lenge førr det var biskop Roald Nikolai en drivkraft i de bevegelsene, Kirkelig Fornyelse (KF) og …

Fortsett å lese

Hvilke bibeltekster brukes i messe og tidebønner?

Hele Den nordisk-katolske Kirkes gudstjenesteordning er bygget på Guds hellige ord. I hver messe leses det tekster fra både Det gamle og Det nye testamente, både fra brevene og fra evangeliene. Noen ganger leses det tekster som man ikke finner i de vanlige, norske bibelutgavene. Dette skyldes at vi står i en eldre bibeltradisjon enn …

Fortsett å lese

Kleresimøte i Oslo

Fredag 17. og lørdag 18. februar var kleresiet i det skandinaviske bispedømmet av DNKK samlet i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo til kleresimøte. Møtet begynte fredag ettermiddag med vesper og sluttet lørdag ettermiddag med messefeirng. Lørdag formiddag holdt «gamlebispen», biskop Roald Nikolai, et spennende foredrag om apostolisk suksesjon. For øvrig behandlet møtet en rekke …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »