Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Kristi Himmelfartsstevne i strålende vårvær

I strålende vårvær hadde et 30-talls medlemmer fra Viken prostis to menigheter funnet veien til vakre Seter gård for å feire Kristi Himmelfart, en av de 12 store festene i kirkeåret, en fest hvis røtter vi kan følge helt tilbake til slutten av 200-tallet. Stevnet begynte i sentrum av Kirkens liv, med messessefeiring, og etter …

Fortsett å lese

Messeordningene nå også på nynorsk

Den nordisk-katolske Kirkes messeordninger foreligger selvfølgelig på begge målføre, og menighetene velger selv hvilket målføre som skal være menighetens gudstjenestespråk. Det er derfor en glede for oss at vi nå kan presentere samtlige publiserte menighetsagender også på nynorsk. Mange som selv er bokmålsbrukere finner glede i det nynorske liturgispråkets poetiske rikdom, og vi håper derfor …

Fortsett å lese

Kvardagskristen vil eg vera – Innvikstemnet 2023

For tredje år på rad har Den nordisk-katolske kyrkja feira stemne i Innvik. Dette året blei vi minna på at april er ein lunefull fyrbøtar når det gjeld veret. Men som Bjørnson skreiv i si tid: Snart kald, snart varm. Soleis innleiar Magne V. Kristiansen reportasjen sin frå  årets Innvikstemne  i avisa Fjordingen. Klikk på biletet …

Fortsett å lese

Biskop Roald Nikolai fyller 80

13. april fyller DNKKs første egne biskop, msgr. Roald Nikolai Flemestad, 80 år. Hele Den nordisk-katolske Kirke gratulerer «gamlebispen» på det aller hjerteligste. Biskop Roald Nikolai var helt sentral i etableringen av DNKK på begynnelsen av 2000-tallet. Men allerede lenge førr det var biskop Roald Nikolai en drivkraft i de bevegelsene, Kirkelig Fornyelse (KF) og …

Fortsett å lese

Hvilke bibeltekster brukes i messe og tidebønner?

Hele Den nordisk-katolske Kirkes gudstjenesteordning er bygget på Guds hellige ord. I hver messe leses det tekster fra både Det gamle og Det nye testamente, både fra brevene og fra evangeliene. Noen ganger leses det tekster som man ikke finner i de vanlige, norske bibelutgavene. Dette skyldes at vi står i en eldre bibeltradisjon enn …

Fortsett å lese

Kleresimøte i Oslo

Fredag 17. og lørdag 18. februar var kleresiet i det skandinaviske bispedømmet av DNKK samlet i St. Johannes Døperens Kirke i Oslo til kleresimøte. Møtet begynte fredag ettermiddag med vesper og sluttet lørdag ettermiddag med messefeirng. Lørdag formiddag holdt «gamlebispen», biskop Roald Nikolai, et spennende foredrag om apostolisk suksesjon. For øvrig behandlet møtet en rekke …

Fortsett å lese

GOD BE IN MY THINKING – Mainz 2023

Sist veke var Den nordisk-katolske Kyrkja i Tyskland for andre gongen vertskap for Scranton-unionens internasjonale teologkonferanse. Temaet var «God be in my thinking – the intellectual background of the secularisation», og møtestaden var det katolske stiftssenteret i Mainz og domkyrkja der. Frå Tyskland, Italia, USA, Irland og Noreg deltok knapt 20 lekfolk og prestar til …

Fortsett å lese

Tidebønner på hjemmesiden og YouTube

Tidebønnene har vært Kirkens felles bønn fra de aller eldste tider av. De har sine røtter helt tilbake til apostlenes tid, og de bønnene som er omtalt i Apg 2,42, er antakelig de første kristnes tidebønner som ble bedt i templet i Jerusalem. For å gjøre tidebønnene lettere tilgjengelig for dem som ønsker å bli …

Fortsett å lese

Messordningene på hjemmesiden

Mange av Kirkens medlemmer har ønsket å få tilgang til de uliike messeordningene våre på hjemmesiden. Det ønsket er vi i ferd med å etterkomme nå. Det er opprettet en egen side der vi leggeer ut samtlige menighetsagender i pdf-format. Først ute er er det de fleste opplever som «normalordningen», søndagens høymesse med eucharistibønn I. …

Fortsett å lese

Tale ved rekviemmessen for Rakel Ramberg

Vi i DNKK vil huske Rakel Ramberg som en av våre store velgjørere. Uten å være medlem hos oss verken før eller siden valgte hun likevel å opprette en stiftelse knyttet til DNKK og gi gården sin til denne. Rakel var født i 1928 og vokste opp på gården Seter i Trøgstad som den yngste …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »