Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Prosten på besøk i Østfold!

Helgen 3.- 4. mai 2014 besøkte prosten i Viken prosti menigheten St. Mikael og alle de hellige. Bildet viser prost Asle Ambrosius i midten, flankert av fr Tore Andreas (til v) og fr Lauritz Elias (til h). Ytterst subdiakonene Erik Matias (til v) og Anders Beda (til h)

Døpefonten i St. Mikael

Den vakre døpefonten i St. Mikael kirke er laget av subdiakon Anders Beda Hjortaas (t.v.) etter modell av døpefonten fra 1100-tallet i Skjeberg kirke. Den stod klar til bruk og ble innviet av biskop Thaddeus under fr. Johannes’ primiss den 8. august 2004.

Pilegrim i den kulørte ukepressen

Også den kulørte ukepresse kan frå tid til annan slå til med stoff som kan vera verd å lesa. Påskenummeret til Allers, som er i sal no, er eit døme på det. Medlem i Den nordisk-katolske kyrkja, Inger Lill Lauvnes, fortel om ein viktig del av hennar trus-reise, nemleg å gå pilegrim. Etter å ha …

Fortsett å lese

Høytiden for Herrens oppstandelse feiret i Oslo

St. Johannes Døperen modermenighet i Oslo feiret høytiden for Herrens oppstandelse med biskopen som celebrant og stor deltagelse.

Nye diakoner vigslet i Tyskland

Den 15. mars vigslet biskop Roald Nikolai Dietholf Schröder og Friedrich Hartmann til diakontjeneste i den tyske administrasjon under Den nordisk-katolske kirke. Vigslingen fant sted i klosterkirken i Kauf- beuren med stor deltagelse fra nær og fjern. F.v. abbed Michael Maier OPR, diakon Dietholf Schröder, biskop Roald Nikolai, diakon Friedrich Hartmann OPR, generalvikar Klaus Mass …

Fortsett å lese

Messer i døvekirken

  Den nordisk-katolske kirke i Trondheim feirer messer hver søndag i den svært vakre døvekirken som ligger i Klæbuveien. Bildet viser kleresiet i St. Justin Martyr misjon i aksjon i 2013.

Sexagesima

Tema:  Firfaldig åkerjord Kollektbøn: Himmelske Far, vi takkar deg for at du i nåde har sådd Ordet ditt her hjå oss. Gjev oss din Heilagande, så vi høyrer Ordet rett, gøymer det i gode hjarto og ber frukt av det til di ære, ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, …. Tekstar: Jes 55:6-11 2 …

Fortsett å lese

Septuagesima

Tema:  Guds onnefolk Kollektbøn: Miskunnsame Gud, du har ved ordet ditt kalla oss til å arbeida i di kyrkje på jorda. Gjev oss din Heilagande så vi i lydnad rettar oss etter din vilje og ikkje set vår von til eiga forteneste, men til den nåde som du så rikeleg har synt oss i Son …

Fortsett å lese

Olsokpilegrimer

Gruppebilde av deltakerne på kirkens olsokstevne sommeren 2012. Som vi ser var alle blide og gledet seg over både stevnet, staden og det gode været.

Sognepresten over Smaalenene

På kyndelsmesse 2014 ble fader Tore Andreas Andersen formelt innsatt som sogneprest i St. Mikael og alle de helliges menighet i Fredrikstad.

Last mer

Translate »