Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Dnkk – Medlem av Norges kristne råd

Den 16. mars ble Den nordisk-katolske kirke opptatt som medlem i Norges kristne råd (NKR). I pressemeldingen fra NKR heter det: Det var et enstemmig Rådsmøte som 16. mars ønsket Den nordisk-katolske kirken (Dnkk) velkommen i fellesskapet i Norges Kristne Råd. Det var i 2012 at kirken søkte om medlemskap i NKR. I forkant av …

Fortsett å lese

Liturgisk nemnd overleverer sin første innstilling til biskopen

Den 9. oktober overleverte liturgisk nemnd v/ fr Asle Ambrosius, fr Lauritz og Ingrid Maria den første innstilling vedrørende revisjon av høymesseliturgien. Biskopens inntrykk etter presentasjonen er at de har gjort et strålende arbeide i samsvar med mandatet. Komitéen takkes varmt for innsatsen! Fremover vil komitéen bidra med ytterligere «polering» samt tonsetting av tekstene. Forøvrig …

Fortsett å lese

Ekumenisk Luther-symposium i Erfurt

I dagene 21.-25. september i Augustinerklosteret i Erfurt ble det avholdt et stort ekumenisk Luther-symposium i regi av Johann-Adam-Möhler-instituttet – Den romersk-katolske kirkes forskningsinstitutt i Tyskland – og Det katolske teologiske fakultet ved Universitetet i Erfurt. Under tittelen «Luther. Katolisitet og reform» var det konferansens overordnede målsetning å drøfte hvordan 500-års markeringen av Luthers oppgjør …

Fortsett å lese

Festhelg i St. Mikael – bispevisitas og konfirmasjon

Helgen 13.-14. september holdt biskop Roald Nikolai sin første visitas i St. Mikael menighet. I lørdagens program inngikk samtaler med kleresi, kantor og menighetsråd etterfulgt av biskopens visitasforedrag for menigheten. Avslutningsvis ble det feiret vesper under ledelse av fr Lauritz og kantor Anne Gunn. Biskopen omgitt av prosten, menighetens prester og subdiakoner. Høymessen den 14. …

Fortsett å lese

Messe i middelalderkirke

Tradisjonen tro og i samarbeide med Døperen Johannes menighet har St. Mikael menighet også i år feiret messe i en av våre lokale middelalderkirker. Den 10. august feiret vi messe i Ingedal kirke i Skjeberg. Vi var samlet 29 personer. Fr. Tom som tidligere har vært prest ved denne kirken holdt en meget god preken. …

Fortsett å lese

Olsok i Nidaros 2014

Helgen 26.-29. juli var det igjen duket for Olsokfeiring i Trondheim med St. Justin misjon som vertskap. De godt over førti deltagere som hadde funnet veien til stevnet, kunne glede seg over strålende sommervær, sosiale samlinger og rikt gudstjenesteliv som nådde sitt høydepunkt i en fulltonende Olsokmesse. Fra Olsokmessen i Døvekirken – f.v. fr Svein …

Fortsett å lese

St. Mikael med nytt kirkeorgel

Andre søndag i treenighetstiden ble vårt nye orgel vigslet av biskopen. Orgelet er et stort løft for oss, men ved hjelp av mye dugnad fra orgelbygger Aksel Christensen og vår egen subdiakon og orgelbygger Anders Beda Hjortaas er orgelet ferdig. Likeledes har Guttorm Ihlebæk gjort en stor jobb som koordinator og konsulent. Det økonomiske blir …

Fortsett å lese

Nye milepæler for Den nordisk-katolske kirke i Sverige

Ordinasjon av den første prest i Karlskrona Krismering av fire nye medlemmer Innsettelse av erkedegn i det nyopprettede erkediakonat for Sverige Utnevnelse av biskopsvikar i Sverige Under parolen «Pingst i Karlskrona» var det duket for et storslått stevne med mange deltagere, også fra Norge, og viktige begivenheter for Den nordisk-katolske kirke i Sverige. Pinseaften den …

Fortsett å lese

The Golden Jubilee of Sister Mary Michael

Sister Mary Michael, Convent of The Holy Cross, Costock, England, ble høytidelig feiret hjemme i sitt eget kloster den 5. juni. I år er det 50 år siden hun avga det evige klosterløfte. Folk fra hennes vide og mangfoldige venne- og kontaktkrets var samlet til messen i klosterkirken. Der var jubilanten med blomsterkrans om hodet …

Fortsett å lese

Initiativ for en ny kirkelig struktur i England

I første rekke: Rådsmedlemmer i «The Anglican Association», Tony Kilmister (formann), fr Andrew Hawes, Canon Geoffrey Neal og fr Francis Gardom. I annen rekke, de tre biskoper: John Fenwick (FCE), Roald Nikolai Flemestad (DNKK) og Paul Hunt (FCE).     Rapport fra møter og samtaler i Scranton og i London Under sitt årlige møte mandag …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »