Category: Siste nytt

Sognepresten over Smaalenene

På kyndelsmesse 2014 ble fader Tore Andreas Andersen formelt innsatt som sogneprest i St. Mikael og alle de helliges menighet i Fredrikstad.

Det regner i Bergen

Den 6. januar 2013 lånte den rumensk-ortodokse kirke Sta. Sunniva menighets lokaler for å feire sin juledag med velsignelser av ikon og vann sammen med oss. Biskop Macarie Dragoi under den store paraplyen.

Gudsmoderns beskydds församling

Ordinasjon av diakoner til tjeneste i Den nordisk-katolske kirke i Sverige, desember 2013. Liggende på golvet finner vi diakonene Albertus Sterner og Franciskus Sylvan.

Biskop og generalvikar

Glimt fra installasjonen av fr. Ottar Myrseth som generalvikar i Den nordisk-katolske kirke. Sta. Sunniva menighet desember 2013.

Vi er alle trøndere

Gammelt og nytt kleresi sammen på olsokstevnet i Trondheim. Dette er en årlig begivenhet i Trondheim. I 2013 var også biskop Thaddeus Peplowski fra The Polish National Catholic Church med.

Et festlig lag i Østfold

I Viken prosti blir det dekket til langbord når man har pinsestevne. Bildet er et glimt av fine dager i Dnkk-regi på Østlandet våren 2013.

Mykje lys og varme

i Epifania-tida i kyrkjeåret. Epifania er framhaldet av juletida, ei biletrik og innhaldsrik periode i det kristne året. Det startar med dei vise menns vitjing hjå Jesusbarnet i stallen og endar med at Jesus stiller stormen på Gennesaretsjøen. Vismennene openberrar kven han er denne nyfødde kongesonen, døyparen Johannes vitnar om Guds lam og Guds Son ved …

Continue reading

Katolsk – hva betyr det?

Katolsk – hva betyr det? Slik ordet ”katolsk” ofte brukes i dagens kirkelige debatt, kan man ledes til å tro at uttrykket betegner Den romersk-katolske kirke i motsetning til luthersk eller ortodoks kirkeliv. Bruken av ordet «katolsk» som konfesjonsbetegnelse er imidlertid noe nytt. De ortodokse og gammelkatolske kirkene har aldri oppgitt retten til å kalle …

Continue reading

Load more