Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Fremtidens kirkeliv og det økumeniske perspektiv

Den nordisk-katolske kirke er fra ulikt hold blitt karakterisert som «sekterisk» på grunn av manglende størrelse. Dette er ellers en skjebne som også ble urkirken til del som i sin samtid ble omtalt som «nasaréer-sekten” (Ap gj 24:5). I kirkelig sammenheng blir imidlertid ordet ”sekterisk” vanligligvis ikke brukt kvantitativt, men som en kvalitativ kategori. Det …

Fortsett å lese

Aktuell informasjon om Den nordisk-katolske kirke

Etter oppslagene i Dagen og Vårt Land i løpet av den siste uken om tilstanden i Den nordisk-katolske kirke finner jeg det nødvendig her å informere om hvor vi faktisk står idag. Under overskriften «Prestene forsvinner fra Den nordisk-katolske kirke» gjorde Dagen gjeldende at halvparten av kleresiet hadde forlatt kirken, dog uten å oppgi antall. …

Fortsett å lese

Inspirerende møte med metropolitt Kleopas

Lørdag 28. mars var biskop Roald Nikolai og prost Asle Ambrosius invitert til en samling – i regi av Norges kristne råd – med Kleopas, den gresk-ortodokse metropolitten for Skandinavia, som dessuten er én av tolv medlemmer i Konstantinopel-patriarkatets råd. Det siste innebærer at han er en av de fremste geistlige i den ortodokse verden. …

Fortsett å lese

Dnkk – Medlem av Norges kristne råd

Den 16. mars ble Den nordisk-katolske kirke opptatt som medlem i Norges kristne råd (NKR). I pressemeldingen fra NKR heter det: Det var et enstemmig Rådsmøte som 16. mars ønsket Den nordisk-katolske kirken (Dnkk) velkommen i fellesskapet i Norges Kristne Råd. Det var i 2012 at kirken søkte om medlemskap i NKR. I forkant av …

Fortsett å lese

Liturgisk nemnd overleverer sin første innstilling til biskopen

Den 9. oktober overleverte liturgisk nemnd v/ fr Asle Ambrosius, fr Lauritz og Ingrid Maria den første innstilling vedrørende revisjon av høymesseliturgien. Biskopens inntrykk etter presentasjonen er at de har gjort et strålende arbeide i samsvar med mandatet. Komitéen takkes varmt for innsatsen! Fremover vil komitéen bidra med ytterligere «polering» samt tonsetting av tekstene. Forøvrig …

Fortsett å lese

Ekumenisk Luther-symposium i Erfurt

I dagene 21.-25. september i Augustinerklosteret i Erfurt ble det avholdt et stort ekumenisk Luther-symposium i regi av Johann-Adam-Möhler-instituttet – Den romersk-katolske kirkes forskningsinstitutt i Tyskland – og Det katolske teologiske fakultet ved Universitetet i Erfurt. Under tittelen «Luther. Katolisitet og reform» var det konferansens overordnede målsetning å drøfte hvordan 500-års markeringen av Luthers oppgjør …

Fortsett å lese

Festhelg i St. Mikael – bispevisitas og konfirmasjon

Helgen 13.-14. september holdt biskop Roald Nikolai sin første visitas i St. Mikael menighet. I lørdagens program inngikk samtaler med kleresi, kantor og menighetsråd etterfulgt av biskopens visitasforedrag for menigheten. Avslutningsvis ble det feiret vesper under ledelse av fr Lauritz og kantor Anne Gunn. Biskopen omgitt av prosten, menighetens prester og subdiakoner. Høymessen den 14. …

Fortsett å lese

Messe i middelalderkirke

Tradisjonen tro og i samarbeide med Døperen Johannes menighet har St. Mikael menighet også i år feiret messe i en av våre lokale middelalderkirker. Den 10. august feiret vi messe i Ingedal kirke i Skjeberg. Vi var samlet 29 personer. Fr. Tom som tidligere har vært prest ved denne kirken holdt en meget god preken. …

Fortsett å lese

Olsok i Nidaros 2014

Helgen 26.-29. juli var det igjen duket for Olsokfeiring i Trondheim med St. Justin misjon som vertskap. De godt over førti deltagere som hadde funnet veien til stevnet, kunne glede seg over strålende sommervær, sosiale samlinger og rikt gudstjenesteliv som nådde sitt høydepunkt i en fulltonende Olsokmesse. Fra Olsokmessen i Døvekirken – f.v. fr Svein …

Fortsett å lese

St. Mikael med nytt kirkeorgel

Andre søndag i treenighetstiden ble vårt nye orgel vigslet av biskopen. Orgelet er et stort løft for oss, men ved hjelp av mye dugnad fra orgelbygger Aksel Christensen og vår egen subdiakon og orgelbygger Anders Beda Hjortaas er orgelet ferdig. Likeledes har Guttorm Ihlebæk gjort en stor jobb som koordinator og konsulent. Det økonomiske blir …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »