Kategori: Biskopens nyhetsbrev

Biskopens nyhetsbrev for hele det europeiske bispedømmet

Nordic Catholic News April 2024

På den norske vestkysten der eg bur, vaknar no våren langsamt i hagar og på marker. Somme netter ligg temperaturen under null, men sola minner oss dagleg om ei føreståande ny årstid. Naturen vitnar om den storarta påskebodskapen: Kristus er sanneleg oppstaden frå dei døde og råder som vår levande Gud over himmel og jord. …

Fortsett å lese

Translate »