Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Varmen kom innenfra

På en heller grå og kjølig Kristi Himmelfartsdag var et 40-talls mennesker fra Viken prosti samlet til årets stevne på Seter gård. Om det var grått og kjølig ute, manglet det ikke på varme i fellesskapet inne. Spesielt gledelig var det store innslaget av yngre mennesker, ett av flere tegn i senere tid på at …

Fortsett å lese

Fra skandinavisk til europeisk

DNKKs generalsynode var samlet i St. Johannes Døperen Kirke i Oslo lørdag 4. mai. Ved åpningen av synodemøtet hilste erkebiskop Antonius (Mikovsky) og hans økkumeniske sekretær fr. Rob (Nemkovich) synodedeltakerne online fra USA. De fulgte også de innledende forhandlingene før de takket for seg. Generalsynoden samles annethvert år for å velge lekmedlemmer til kirkerådet og …

Fortsett å lese

Høststevne på Gran 25.-27. oktober 2024

Med temaet Det sakramentale liv inviterer Den nordisk-katolske Kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 25.-27. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Tradisjonen tro skal vi holde til på Sanner hotell der vi lørdag kveld også skal feire DNKKs 25-årsjubileum. Messer og tidebønner …

Fortsett å lese

Nordic Catholic News April 2024

På den norske vestkysten der eg bur, vaknar no våren langsamt i hagar og på marker. Somme netter ligg temperaturen under null, men sola minner oss dagleg om ei føreståande ny årstid. Naturen vitnar om den storarta påskebodskapen: Kristus er sanneleg oppstaden frå dei døde og råder som vår levande Gud over himmel og jord. …

Fortsett å lese

Ny diakon og subdiakon i Tyskland

Lørdag i påskeoktaven, 6. april, ordinerte biskop Ottar Mikael Markus Steffen til diakon i St. Helena misjoni i Tyskland. Diakon Markus vil, i tillegg til de ordinære oppgavene som diakon, ha ansvar for å bygge opp Kirkens misjon i Mosel. Samtidig innviet biskopen også Nikolaus Josef Schweisel som subdiakon. Vi gratulerer den nye diakonen og …

Fortsett å lese

Bønneuken for kristen enhet 2024

Også i år samarbeidet Den nordisk-katolske Kirke med andre kirke- og trossamfunn i Trøgstad i Bønneuken for kristen enhet. Her opplevde vi et godt fellesskap med folk fra Pinsemenigheten Filadelfia, Betania på Havnås, Smaalenene Frikirke og Den norske Kirkes menighet i Trøgstad og Båstad. I dagene 19.–21. januar samlet folk seg til sangkveld i Båstad …

Fortsett å lese

Fr. Calvin utestengt fra anglikansk konferanse i USA

Fr. Calvin Robertson som ble ordinert til tjeneste i DNKK i Storbritannia i november i fjor, var invitert til å holde en tale på en evangelikal, anglikansk konferanse i Charleston, South Carolina i USA. Konferansen ble arrangert av Anglican Church in North America. I sin tale var fr. Calvin tydelig på at det bibelske grunnlaget …

Fortsett å lese

Ordinasjonar i Budapest

Den nordisk-katolske Kyrkja har ei liten, men svært levande avdeling i Ungarn. Fyrste adventshelga møttes folk frå seks stadar til ordinasjonar i hovudstaden. Fire nye diakonar vart vigsla, dagen etter var dei berre tre, for den eine vart prestevigd. Fr Zolt arbeider som prest og sosialarbeidar mellom rom-folket i byen Gyomaendröd. Tross i fleire timar …

Fortsett å lese

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Fortsett å lese

Ordinasjonsfest i London

Fr. Calvins ordinasjon

4. november inviterte DNKK i Storbritannia til ordinasjonsfest i St Jude’s Church i Balham i London. Diakon Calvin Robertson som flere vil huske fra St. Mikaels menighets jubileumsfeiring i august i år, ble ordinert til prest i The Nordic Catholic Church in UK. Biskop Roald Nikolai sto for ordinasjonen, og fra Norge ble han assistert av …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »