Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Tidebønner på hjemmesiden og YouTube

Tidebønnene har vært Kirkens felles bønn fra de aller eldste tider av. De har sine røtter helt tilbake til apostlenes tid, og de bønnene som er omtalt i Apg 2,42, er antakelig de første kristnes tidebønner som ble bedt i templet i Jerusalem. For å gjøre tidebønnene lettere tilgjengelig for dem som ønsker å bli …

Fortsett å lese

Kristi Fødselsfest – Evangeliet for våre øyne

Har du lagt merke til hvor visuelt Evangeliet er, spesielt Inkarnasjonsevangeliet, det vi til vanlig kaller juleevangeliet?  Ta f.eks hyrdene på Betlehemsmarkene: De så en engel;  de så Herrens herlighet lyse om dem; de så en himmelsk hærskare. Joda, de hørte både budskapet og den himmelske hærskarens lovsang, men først så de. Deretter skyndte de …

Fortsett å lese

Messordningene på hjemmesiden

Mange av Kirkens medlemmer har ønsket å få tilgang til de uliike messeordningene våre på hjemmesiden. Det ønsket er vi i ferd med å etterkomme nå. Det er opprettet en egen side der vi leggeer ut samtlige menighetsagender i pdf-format. Først ute er er det de fleste opplever som «normalordningen», søndagens høymesse med eucharistibønn I. …

Fortsett å lese

Tale ved rekviemmessen for Rakel Ramberg

Vi i DNKK vil huske Rakel Ramberg som en av våre store velgjørere. Uten å være medlem hos oss verken før eller siden valgte hun likevel å opprette en stiftelse knyttet til DNKK og gi gården sin til denne. Rakel var født i 1928 og vokste opp på gården Seter i Trøgstad som den yngste …

Fortsett å lese

Moderkirken feirer 125 år

Vår moderkirke, The Polish National Catholic Church (PNCC) feirer i år sitt 125-årsjubileum. 21. september 1897 ble fader Antoni Stanisław Kozłowski konsekrert til biskop for de polskættede gammelkatolikkene i Chicago (Illinois) av biskop Eduard Herzog i Bern (Sveits) med erkebiskop Gerardus Gul (Utrecht) og biskop Theodor Weber (Tyskland) som medkonsekretorer. Biskop Antoni hadde tidligere vært …

Fortsett å lese

DNKK har fått eget missale!

På festkvelden under DNKKs høstsamling på Gran kunne biskop Ottar Mikael høytidelig overrekke eksemplar nummer 1 av Kirkens nye missale til biskop Roald Nikolai som gjennom en årrekke har vært pådriver for det enorme utviklingsarbeidet som har ført fram til at vi nå har et fullstendig missale for vår messefeiring, med alle de ulike messeordningene. …

Fortsett å lese

«Til mann og kvinne skapte Han dem» – spennende høstsamling på Gran

Helgen 28.-30. oktober var et 40-talls deltakere fra flere kirkesammfunn samlet i DNKKs regi på Sanner hotell på Gran til vår årvisse høstsamling. Temaet denne gangen var hentet fra 1 Mos 1,27: «Til mann og kvinne skapte han dem», et tema som på en fin måte ble anslått allerede i diakon Håkon Johannes’ preken ved …

Fortsett å lese

Nytt frå Scranton

Ein skal ha rimeleg god kondisjon, som skal delta på generalsynode i moderkyrkja vår, Polish National Catholic Church. Sist veke deltok eg både på det tre dagar lange synodemøtet og på 125-års jubileumsfeiringa deira. Møtesesjonane varte frå kl. åtte om morgonen til halv ti om kvelden med rimeleg korte matpausar. PNCC har bispedøme mest i …

Fortsett å lese

NKK-prest gjenvalgt i styret for IVSS Churchear

Visste du at en av Den nordisk-katolske Kirkes prester i en årrekke har sittet i ledelsen av IVSS Churchear – The International Federation for Pastoral Care among Hard of Hearing, en internasjonal, økumenisk organisasjon for kirkelig arbeid blant hørselshemmede? IVSS Churchear arrangerer annethvert år en internasjonal konferanse for kirkelig arbeid blant hørselshemmede. Årets konferanse, den …

Fortsett å lese

Bønn om fred for Ukraina

Norges Kristne Råd inviterte alle sine medlemskirker til felles bønnedag i gudstjenestene søndag 9. oktober 2022. Også vi i Den nordisk-katolske Kirke deltok i denne bønnedugnaden for å bære det ukrainske folket fram for vår Herre og Gud i felles bønn med troende brødre og søstre i andre kirker: Hellige, treenige Gud, du som er …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »