Category: Siste nytt

Seminarhelg Innvik Fjordhotel 22.-24. april 2022

Tema i oktober på Gran 2022 er “Kroppens teologi”. Den djupe understraumen er inkarnasjonen sitt mysterium. På Innvik-stemnet i år vil vi prøve på eit preludium til dette temaet. Vi har fått med oss Dagfinn Sterk som vil ha to bolkar på laurdag, før og etter lunsj, og temaet er “Og Ordet vart kjøt”. De …

Continue reading

Epifania – en tid for avsløring

Noen av oss eldre vil huske billedprogrammet «Bit for bit». Et skjult bilde – gjerne av en person – ble avdekket litt om gangen, og det var om å gjøre å gjette hva eller hvem skjulte seg bak dekket. «Stort er troens mysterium,» synger vi under feiringen av eukaristien. Og apostelen skriver om «mysteriet som …

Continue reading

Hyrdebrev – Kroppen vår er til for å gje Gud ære

Advent er tid for å skjerpe sinn og tankar. Tid for å trekke seg litt attende frå kreftene som vil spreie og forvirre. Vi treng avstand til samtida for å gjennomskode henne og vere «alltid budd, så de kan svara for dykk når nokon krev dykk til rekneskap for den von de eig» (1Pet 3,15). …

Continue reading

Adventsbetraktning

Når man forsøker å lære seg italiensk synes det uunngåelig å skulle komme over barnevisen sunget av den berømte italienske sanger Andrea Bocelli: Tu scendi dalle stelle. Tittelen betyr «du kommer ned fra stjernene», og henspiller på Jesu nedstigning til jorden og legemliggjørelse i form av et nyfødt barn, født i stallen og lagt i …

Continue reading

Ny diakon i St. Johannes Døperen menighet

Innsettelsen i menigheten Søndag 7. november, på St. Willibrord av Utrechts minnedag, ble diakon Håkon Johannes Andersen høytidelig innsatt til tjeneste i St. Johannes Døperen menighet. I forbindelse med seremonien leste sognepresten opp biskopens innsettesesbrev, som avsluttes med følgende ord: “Måtte dere ta vel imot Håkon Johannes, støtte og veilede ham i tjenesten og alltid …

Continue reading

Kristi kongefest

Siste søndag i kirke året kalles Kristi kongefest, og dagens liturgiske farge er hvit. Budskapet på denne dagen, er at Jesus Kristus sitter på sin herlighets trone, og alle folkeslag skal samles framfor ham og han holder dom. Den tidshusholdning vi her lever i er til ende. Det er slutten for alle andre makter. Det …

Continue reading

Fra barnetro til voksentro

Det skjer hvert år, og det er like nytt og inspirerende hver gang. Kirkefolk setter hverandre stevne på Gran, Hadeland, med messefeiring og sang, foredrag og samtaler, gjensyn og nye bekjentskaper. Søsterkirkene Nikolai og Maria er samlingspunkt for daglige tidebønner og messer. I foredragssalen på Sanner hotell drøftes teologiske og oppbyggelige tema, og i salongen …

Continue reading

Den nordisk-katolske kirke ønsker sin nye biskop velkommen!

Det var en gledens dag den 11. oktober da erkeprest Ottar Mikael Myrseth endelig ble vigslet til biskop i Den nordisk-katolske kirke. Bispevigslingen som opprinnelig var berammet til april 2020 i USA, var på grunn av pandemien blitt utsatt flere ganger og til slutt lagt til Norge med biskop Roald Nikolai som konsekrator. Oppdraget bød …

Continue reading

Guds mor Maria!

Sidan eit kyrkjemøte i Nikea har dei kristne kalla Maria ’gudføderske’. Hennar foreldre var Joakim og Anna som lenge var barnlause, men gamal tradisjon fortel at ein Herrens engel bar bod til dei om at dei skulle få ei dotter utvald til ei spesiell oppgåve. Maria vert lovsungen av englar og menneske: «Velsigna er du …

Continue reading

Vigsling av ny biskop i Den nordisk-katolske kirke

Til informasjon ble følgende pressemelding i dag sendt ut til bl.a Dagen og Vårt Land:   VIGSLING AV NY BISKOP I DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE Den 11. oktober vigsles biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke. Biskopsvalget fant sted i oktober 2019, og vigslingen var satt til april 2020 i USA i …

Continue reading

Load more