Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Givertjenesten – Nytt kontonummer

Viktig melding til alle venner av DNKK Den nordisk-katolske Kirke er i ferd med å skifte bankforbindelse. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått en svært gunstig bankavtale som setter oss i stand til å redusere bankkostnadene våre vesentlig. Dessverre innebærer dette at givertjenesten får et nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er: 3000 …

Fortsett å lese

Ordinasjonsfest i London

Fr. Calvins ordinasjon

4. november inviterte DNKK i Storbritannia til ordinasjonsfest i St Jude’s Church i Balham i London. Diakon Calvin Robertson som flere vil huske fra St. Mikaels menighets jubileumsfeiring i august i år, ble ordinert til prest i The Nordic Catholic Church in UK. Biskop Roald Nikolai sto for ordinasjonen, og fra Norge ble han assistert av …

Fortsett å lese

Kirkeårskalender for kirkeåret 2023-24 kan nå lastes ned fra hjemmesiden

Kirkeårskalenderen for kirkeåret 2023-24 er nå tilgjengelig for nedlasting. Kirkeårskalenderen inneholder alle kirkeårets søndager og festdager fra og med 1. desember 2023 (1. s. i advent er 3. desember) til og med 30. november 2024 (Kristi kongefest er 24. november). Klikk på bildet for å få opp kalenderen i pdf-format til nedlasting eller utskrift. Skriv …

Fortsett å lese

Rise, let us go from here! – Internasjonal teologisk konferanse på Gran

Ein teologisk konferanse mellom gamalkatolske og anglokatolske gjekk av stabelen i august, den siste i ei rekkje økumeniske konferansar på Gran siste åra. Ei målsetjing har vore for ulike kyrkjer med samsvarande teologisk og kyrkjeleg profil å kome kvarandre nærare i gjensidig forståing og praksis. Eit tjuetals deltakarar frå Sør-Sudan, Tyskland, England, USA, Sverige og …

Fortsett å lese

Kirkejubileum i Fredrikstad

DNKKs første egne kirke, St. Mikael og alle de helliges Kirke i Fredrikstad feiret 20-årsjubileum på Kristi Forklarelsesdag, 10. august. Jubileet ble høytidelig feiret i en festpyntet kirke der ikke mindre enn tre biskoper deltok,både vår nåværende, biskop Ottar Mikael som ledet messen og prekte, vår tidligere,biskop Roald Nikolai og Scranton-unionens erkebiskop Antonius. Sammen med …

Fortsett å lese

Sørgebudskap fra PNCC

Det er med sorg vi i dag har mottatt budskapet om at biskopen i PNCCs vestlige bispedømme (Chicago), biskop Jaroslaw (Jerry) Rafalko brått døde i går morges (amerikansk tid), torsdag 13. juli. Biskop Jerry etterlater seg et stort tomrom både i sitt eget bispedømme der han har hatt stor betydning som inspirator for både kleresi …

Fortsett å lese

Tre dagers kleresimøte og retrett på Høgsveen

I år som i fjor var kleresiet i Den nordisk-katolske Kirke samlet ved avslutningen av vårsemesteret, fra 20. til 22. juni, på Høgsveen i Furnes ved Brumunddal. Sommerværet viste seg fra sin beste side, og i ledige stunder kunne vi nyte den vakre naturen med storslått utsikt over Mjøsa. Som alltid når kleresiet er samlet, …

Fortsett å lese

Alterinnvielse og messefeiring i Rožňava/Rozsnyó

Helgen 12.-14- mai i år var DNKKs ungarske kleresi samlet sammen med biskop Roald Nikolai, abbed Mikael fra St. Severin-klosteret i Kaufeuren (Tyskland) og fr. Zoltan, vår lokale prest i Rožňava i Slovakia, eller Rozsnyó som byen heter ungarsk. Byen ligger nemlig i den delen av Slovakia som er overveiende ungarskspråklig, og DNKK-menigheten er derfor …

Fortsett å lese

En ny giv for benediktinerfellesskapet.

Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia består av personer som ikke har gått inn i et forpliktende klosterfellesskap men som likevel ønsker å praktisere benediktinsk fromhet. I løpet av 2022–23 har Benediktinerfellesskapet fått en ny giv med flere nye medlemmer. Det har resultert i et oppjustert navn og vedtatte statutter og regula.

Biskop Ottar Mikael overtar tilsynet med DNKKs tyske administratur

Scranton-unionens bispekonferanse vedtok 24. april i år at det biskoppelige tilsynet med DNKKs tyske administratur skullee overføres fra biskop Roald Nikolai til biskop Ottar Mikael. Denne ansvarsoverføringen skjer i forståelse med begge de to biskopene. DNKKs tyske administratur omfatter foruten Tyskland også menighetene i Ungarn og Slovakia. Biskop Roald Nikolai vil fortsatt ha tilsyn med …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »