Kategori: Nyheter

Denne kategorien viser nyheter fra kirkens virksomhet.

Marias innsovning

15. august feirar vi dagen for Marias innsovning – òg kalla Marimesse om hausten. Dagen avløyser den to veker lange innsovningsfasta og har ei lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne forsamlinga dagen, og hennar innsovning er nemnde av tidlege fedrar som Dionysios Areopagitten og Meliton av Sardes. Dagen blir …

Fortsett å lese

NKK i Tyskland vurderer å kjøpe kirkebygg

Fr. Daniel Gerte skriver på NKK Tysklands hjemmeside: «Det er med stor glede vi kan informere om at Den nordisk-katolske Misjon i Tyskland endelig har fått muligheten til å kjøpe et kirkebygg i Westfalen.» Det er et stort løft våre tyske trossøsken tar på seg hvis de går til dette skrittet, og de trenger støtte …

Fortsett å lese

St. Johannes Døperen menighet har fått nye hjemmesider!

Etter flere måneders intenst arbeid kunne St. Johanes Døperen menighet i Oslo i dag lansere menighetens nye hjemmesider! Hjemmesidene er et viktig ansikt utad for menigheten, og mange har uttalt at de savner oppdatert informasjon om hva som skjer i menigheten.

Vi er et folk på vandring

Pilegrimsvandring over Dovre mot Nidaros har solide tradisjoner innen Kirkelig fornyelse og Den nordisk-katolske Kirke. Etter noen års avbrudd tok biskop Ottar Mikael på seg ansvaret med å planlegge og lede årets vandring. Dermed kunne vi starte fra Budsjord øverst i Gudbrandsdalen mandag 25. juli. Gruppen bestod av i alt 12 personer med plass til …

Fortsett å lese

Ny generalvikar i Frankrike

Under det franske kleresimøtet i Aysènnes 20-22 mai i år innsatte biskop Roald Nikolai fr. Brévin Bougouin som ny generalviikar for NKK i Frankrike. Fr. Brévin etterrfølger fr. Alain Fraysse som har bedt om avløsning etter å ha vært i embetet i hele 10 år. Biskopen takket fr. Alain hertelig for hans lange og trofaste …

Fortsett å lese

NKK Spania med egen hjemmeside

Vi gratulerer våre spanske trossøsken med deres flotte, nye hjemmeside: Veterocatolicos.es – Iglesia Española Veterocatólica. For dem som ikke er spankkyndige, er siden også lesbar på engelsk. Besøk gjerne siden og gled dere sammen med fr. Diego Gonzales diakon Mario og våre øvrige spanske trossøsken over det som skjer i Spania nå. Husk også å …

Fortsett å lese

Den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det

I et kjent ord om etterfølgelse sier Jesus at den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. (Mark 8,35) Dette paradoksale målet for vårt liv gjelder alle kristne. (Se v 34.) Når et menneske gir slipp på …

Fortsett å lese

Tre dagers kleresimøte på Høgsveen

Kleresiet i Den nordisk-katolske Kirke var samlet i dagene 19. – 21. juni til kleresimøte på vakre Høgsveen i Furnes ved Brumundal, et herlig sted med praktfull utsikt over Hamar, Mjøsa og Helgøya (stedet der de hemmelige ordinasjonene under 2. verdenskrig fant sted). Dagsrytmen var bestemt av messefeiring og tidebønner, som seg hør og bør …

Fortsett å lese

Pinseglede i Tyskland

Pinsedag kunne biskop Roald Nikolai ordinere to prester og to diakoner ved en høytidelig messe i klosteret St. Severin i Kaufbeuren i Tyskland. De to prestene, fr. Zoltán Drenkó og fr. Davide Mossenta skal betjene DNKKs misjoner i hhv. Ungarn/Slovakia og Italia, mens de to diakonene, Joachim Danz og Thomas Schulze, skal ha sin tjeneste …

Fortsett å lese

Kristi Himmelfartsfeiring på Seter

Prostistevne på Seter gård Seter gård er DNKKs vakre møtested og kommende kirkesenter ved Øyeren, beliggende mellom Lillestrøm og Trøgstad. Det har gjennom flere år nå utviklet seg en tradisjon med at menighetene i Viken prosti har satt hverandre stevne her på Kristi Himmelfartsdag, så også i år. Et 40-talls medlemmer fra St. Johannes Døperen …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »