Category: Bilete

Glimt fra biskopens internasjonale konferanse på Gran – 4.-6. august 2017

Den første helg av august arrangerte Den nordisk-katolske kirke en konferanse på Gran nord for Oslo. Omkring 35 deltagere fra kirkens ulike virksomhetsområder i Europa hadde satt hverandre stevne sammen med gjester fra USA, inkludert Prime Bishop Anthony Mikovsky og Fr. Sr. Robert Nemkovich fra PNCC samt biskop Kevin Donlon fra AMiA (The Anglican Mission …

Continue reading

Fyrste DNKK-messe i Indre Nordfjord

Eit 20-tals menneske var samla til messe i Loen kyrkje idag. Det er fyrste gongen Den nordisk-katolske kyrkja held messe i Indre Nordfjord, og invitasjonen kom om å halde fram. Me startar forsiktig og satsar på ei ny samling ved Mikkelsmessleitet. Etterpå var det samling på Solvang bedehus i Olden der fr Ottar Mikael innleia …

Continue reading

På livsens hav (5. s. e. epifania)

Tema:  Ein båt i stormen duva Kollektbøn: Allmektige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord og har makt over både naturkrefter og menneskehjarto, vern om oss og gi oss helse og krefter til å stå fast i alle prøvingar, så vi ikkje fell i freisting og vert gripne av motløyse, ved Son …

Continue reading

Load more