Category: Bilete

Biskop-elekt Ottar Mikael innsatt som mitrabærende erkeprest

Fr. Ottar Mikael Myrseth ble i oktober i fjor valgt til biskop i Den nordisk-katolske kirke og skulle etter planen ha vært bispeviet i Scranton i april i år. På grunn av covid-19-pandemien er konsekrasjonen foreløpig berammet til september, men kan avhengig av utviklingen måtte bli utsatt til 2021. For ikke å miste momentum i …

Continue reading

Celebert ortodoks besøk i Bergen

I disse dager er det celebert besøk i Bergen av Erkeprest Chad Hatfield, professor og president ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York. Den 5. desember holdt han en forelesning ved NLA over temaet Mission and Evangelism – An Orthodox Perspective. Den påfølgende dag ble Den Guddommelige Liturgi feiret for festen til Hl. …

Continue reading

Fr Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop i Den nordisk-katolske kirke

Til informasjon ble følgende pressemelding idag sendt ut til bl.a Dagen og Vårt Land:   NY BISKOP VALGT I DEN NORDISK-KATOLSKE KIRKE Ved Den nordisk-katolske kirkes åttende Generalsynode fredag den 25. oktober ble fr. Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop med ansvar for Skandinavia. I embedet etterfølger han biskop Roald Nikolai Flemestad som inntil …

Continue reading

Midtfastemesse med krismeringer i St. Johannes Døperen menighet

Under messen på midtfastesøndag ble Elisabeth Wiborg og Lars Petter Eikemo krismert og opptatt i St. Johannes Døperen menighet. Biskop Roald Nikolai hilste de nye medlemmene velkommen ved å holde frem Åndens syv gaver som basis for kristenlivet i hverdagen. Ved en fullsatt kirkekaffe overakte sogneprest Asle Ambrosius en bokgave fra menigheten til “konfirmantene”.

Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Helgen 8-9 december samlades en rad gäster i Karlskrona för att vara med om konsekrationen av det nya altaret i S:t Nikolaus mission (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona) samt invigningen och välsignelsen av Priorat S:t Stephanus. Under ledning av respektive biskop Roald Nikolai och abbot Michael OPR, fick de församlade – lekfolk, präster och ordensfolk från …

Continue reading

Mikkelsmess i St. Mikael med bispevisitas og krismering

På Mikkelsmess innledet biskop Roald Nikolai bispevisitasen lørdag 29. september med foredraget ”Livet i nåden og nådegavene”. Han tok utgangspunkt i Pauli brev til korinterne, galaterne og romerne. Det kristne liv er en pilegrimsvandring hvor vi er kalt til å følge etter Jesus og hvor han styrker oss med nadverdens sakrament. Kirken er Kristi legeme, …

Continue reading

Ny giv i Tyskland

I helgen 17.-19. august møttes kleresiet i Den nordisk-katolske kirkes tyske administrasjon i klosteret St. Severin i Kaufbeuren for å planlegge arbeidet fremover. Man entes om å organisere arbeidet i to pastoralteam – St. Michael i Bayern og St. Willibrord i det vestlige Tyskland. Hvert misjonsdistrikt skal så betjenes av tre prester og en diakon. …

Continue reading

Sr. Mary Michael CHC til minne

Benediktinersøster Mary Michael, Community of the Holy Cross, Costock, døde 3. juli 2018, i sitt 82. leveår, 55 år etter at hun avla sitt klosterløfte. Under sin 50-årsfeiring for avleggelse av klosterløftet – The Golden Jubilee – ble hun spurt om hva som hadde gjort det mulig for henne å være trofast mot klosterløftet. Hun …

Continue reading

Fr Olav Paulinus gjeninnsatt som sogneprest i Sta. Sunniva

Under høymessen tredje søndag i Advent ble fr. Olav Paulinus gjeninnsatt som sogneprest i Sta. Sunniva menighet av biskop Roald Nikolai i en kort seremoni ved innledningen til messen. Celebrant var fr. Olav Paulinus, prost Ottar Mikael Myrseth prekte og kantor var Ingrid Gjertsen. Ved kirkekaffen etter messen ble de tjenestegjørende takket og den “hjemvendte” …

Continue reading

Nye diakoner og subdiakoner i Den nordisk-katolske kirke

I 2017 i løpet av de siste månedene er Den nordisk-katolske kirke blitt beriket med fire nye diakoner og to subdiakoner. Vi gratulerer hver og en især og ønsker Guds velsignelse over deres tjeneste! Vår Frälsares församling, Stockholm Den 27. august i Vår Frus kapell ble subdiakon Ansgar Mattias vigslet til diakon av biskop Roald …

Continue reading

Load more