Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Guds ansikt

«Noen klokker har ringt / noen lys er tent / men ellers har ingenting hendt» kommenterte Rudolf Nilsen si tids julefeiring. Julefeiringa ligg stort sett bak oss for denne gong. Men har noko hendt? Mellom ikon-motiva finst eitt som vert kalla ‘mandylion’ (= Herren på klesstykket), eit bilete av Jesu ansikt, med langt hår mot …

Fortsett å lese

“STJERNEN LEDET VISE MENN”

Høysesongen for julestemning er på hell. Men julestemning er heller forføreriske greier. Og mangetydig. Fortellingen om de vise menn er et alternativt juleevangelium. Ikke like stuerent som det med hyrder og engler. Men mer realistisk. De opplever den verden Jesusbarnet ble født inn i. Vill og vakker. Deilig og forferdelig. Dette er som vaksine mot …

Fortsett å lese

Julenattens mysterium

”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham.” Innledningsordene fra Johannes-evangeliet setter julens hendelser inn i den helt store sammenheng. Teksten holder frem for oss hva Jesu fødsel julenatt betyr for vårt livs mål og mening. Hva betyr Ordet …

Fortsett å lese

Guds bilete

I dagsaktuelle kontroversar vert vårt syn på mennesket stadig sett på prøve. Då trengs tydeleg forkynning av Guds syn på oss. «Lat oss skape mennesket i vårt bilete, i vårlikning,» seier Gud i skapinga (1.Mos 1,26).  Mennesket er gitt eit uutsletteleg gudspreg til å leve eit liv i etterlikning av den heilage Gud sjølv. I …

Fortsett å lese

Mykje lys og varme …

… i Epifania-tida i kyrkjeåret. Epifania er framhaldet av juletida, ei biletrik og innhaldsrik periode i det kristne året. Det startar med dei vise menns vitjing hjå Jesusbarnet i stallen og endar med at Jesus stiller stormen på Gennesaretsjøen. Vismennene openberrar kven han er denne nyfødde kongesonen, døyparen Johannes vitnar om Guds lam og Guds …

Fortsett å lese

Katolsk – hva betyr det?

Katolsk – hva betyr det? Slik ordet ”katolsk” ofte brukes i dagens kirkelige debatt, kan man ledes til å tro at uttrykket betegner Den romersk-katolske kirke i motsetning til luthersk eller ortodoks kirkeliv. Bruken av ordet «katolsk» som konfesjonsbetegnelse er imidlertid noe nytt. De ortodokse og gammelkatolske kirkene har aldri oppgitt retten til å kalle …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »