Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdagsberetningen i Johannesevangeliet (13,1-17) handler om Jesu testamente, den nye pakt i hans blod og gaven han gir sine disipler. Men det munner ut i det disiplene skal gjøre. Det finnes ellers mange andre betegnelser på det Jesus gjør og det vi gjør. Sonoffer og takkoffer. Gave og mottagelse. Nåde og tro. Dette forenes på …

Fortsett å lese

Kongen kjem!

Palmesøndag rir Kristus kongen inn i Jerusalem. Ikkje med store parader, men på ein eselfole. For han er reisa til Jerusalem, reisa til krossen og døden, og vi er alle inviterte til å slå følgje. Vi er inviterte til å ta del i det store spelet der Jesus gjennom krossdøden skal sigre over all verdas …

Fortsett å lese

Fastens velsignelse

”Når dere faster”, sier Jesus. Altså ikke om eller hvis, men når. Det betyr at faste hører til blant Jesu venner, slik det var en integrert del av jødisk religiøs praksis. Det betyr at også vi som vil følge Jesus i vår tid på en eller annen måte må komme til rette med en eller …

Fortsett å lese

Kyndelsmess

Mine øyne har sett din frelse Julehøytiden har noen liturgiske «satellitter». Kyndelsmess 2. februar er den første, og den er en festdag. (Navnet kyndel kommer fra det norrøne ordet kyndill og betyr lys eller fakkel). Evangeliet hos Lukas beretter om Marias framstilling og frambæringen av Jesus i templet på den 40. dag etter fødselen. Her …

Fortsett å lese

Lyset fra Kristi ansikt

Evangelieteksten for Kristi åpenbaringsdag er beretningen om de hellige tre konger, de tre vise menn fra Østerland som følger julestjernen til Jesu føderom. I all sin folkloristiske enkelhet holder beretningen frem oss avgjørende innsikter om Guds åpenbaring. De vise menn fra Østerland måtte ha hjelp underveis. Julestjernen gav dem retningen, men for å komme til …

Fortsett å lese

Adventus Domini – Herrens komme

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Kirkeåret ble nettopp avsluttet med Kristi kongefest. Her er det kongen for et rike som ikke er av denne verden som trer frem – ydmyket for vår og hele verdens skyld. Men han er konge! Adventstiden starter med samme motiv – Kristi inntog i Jerusalem – og …

Fortsett å lese

Vi som trur på englane

– Meditasjon ved Mikkelsmess GPS-satelitten veit alltid kvar vi er. Fiberoptisk breiband set oss i kontakt med heile verda. Det er ikkje lett lenger å skulle tru berre på det synlege og konkrete. Er det då lettare også å tru på englane? Om englane må vi lære av dei som har møtt dei. Natanael skal …

Fortsett å lese

Olsok

Både i samfunnet og i Kyrkja er der rangorden. Ikkje alle er like. «Fyrstane er herrar over folka, og stormennene har velde over dei,» seier Jesus. Men «såleis er det ikkje hjå dykk.» «Eg er som ein tenar mellom dykk,» seier Jesus om seg sjølv. Eit sedskifte må til: Ny tankegang og ny praksis. Jesu …

Fortsett å lese

Guds kvittering

I rettssaken for Det høye råd stod Jesus anklaget for blasfemi. Han hadde ikke bare gjort krav på å være Israels Messias, men også talt og handlet på Guds vegne. Følgelig dømmes han til døden for gudsbespottelse samtidig som han selv spottes, idet rådsherrene spytter og slår ham i ansiktet (Matt 26:65ff). Men forhånelsen av …

Fortsett å lese

Bønnevakt

Hva skal vi bruke fastetiden til? Man blir ikke from av å sulte, men selvransakelse kan være til gavn. For å forstå hva det dreier seg om, er det kankje nyttig å ta utgangspunkt i ordet «faste». Opprinnelig har ordet intet med mat å gjøre, men faste betyr simpelthen «det å holde fast». Avholdenhet fra …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »