Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det

I et kjent ord om etterfølgelse sier Jesus at den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. (Mark 8,35) Dette paradoksale målet for vårt liv gjelder alle kristne. (Se v 34.) Når et menneske gir slipp på …

Fortsett å lese

Den rike och hans lador

Någon i hopen sade till honom: ”Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.” Han svarade: ”Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?” Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En …

Fortsett å lese

Den heilage Sunniva og Seljumennene

Rett sør for Stad ligg øya Selja. Kvart år, rundt den 8. juli, samlast ulike kyrkjesamfunn på den såkalla Seljumannamessa. Folk frå fjern og nær kjenner seg lokka ut til denne gåtefulle plassen der ruinane av Selje kloster enno ligg under bratte berg, krinsa av grønt gras og det bårute havet som aldri fell til …

Fortsett å lese

Pingst

Den Heliga Andens högtid eller Kyrkans födelsedag infaller tio dagar efter Kristi himmelsfärd, då Gud lät Helige Ande komma över mänskligheten. Lärjungarna fick då sin sista uppmaning: gå ut i världen och döp människor i Faderns, Sonens och Helige Andens namn. Helig Ande, Hjälparen Den Helige Ande, eller Hjälparen, verkar konstant i våra liv. Likt …

Fortsett å lese

Intåget i Jerusalem

Palmsöndagen firar Kristi Jesu triumfatoriska intåg i Jerusalem. Likt de flesta hoppades på den ursprungliga Palmsöndagen, att nu äntligen skulle en storslagen, rättfärdig världslig makt upprättas i världen, tror allt för många än i dag att världsliga institutioner och politiska maktcentra är lösningen på våra problem. Så vilka är våra egentliga problem? Brist på Sanningen. …

Fortsett å lese

Gled deg, Maria!

I sin tredje bok om Jesus fra Nasaret, Barndomshistoriene, skriver Joseph Ratzinger så vakkert om engelens hilsen til Maria. I Bibelen leser vi «Vær hilset, du benådede» og i Ave Maria ber vi «Hill deg, Maria». Det greske chaῖre er en hilsen, som egentlig betyr «Gled deg!» Da Maria fikk høre engelens budskap og svarte …

Fortsett å lese

Kyndelsmesse – lysfesten

40-tallet spiller en vesentlig rolle i den bibelske tradisjonen: Ved syndfloden regnet det i 40 dager og 40 netter; israelittene vandret 40 år i ørkenen; Jesus fastet i 40 dager og netter før han ble fristet av djevelen; det gikk 40 dager fra oppstandelse til himmelfart osv. Den renselsestiden som nevnes i evangelieteksten for Kyndelsmesse, i …

Fortsett å lese

Epifania – en tid for avsløring

Noen av oss eldre vil huske billedprogrammet «Bit for bit». Et skjult bilde – gjerne av en person – ble avdekket litt om gangen, og det var om å gjøre å gjette hva eller hvem skjulte seg bak dekket. «Stort er troens mysterium,» synger vi under feiringen av eukaristien. Og apostelen skriver om «mysteriet som …

Fortsett å lese

Adventsbetraktning

Når man forsøker å lære seg italiensk synes det uunngåelig å skulle komme over barnevisen sunget av den berømte italienske sanger Andrea Bocelli: Tu scendi dalle stelle. Tittelen betyr «du kommer ned fra stjernene», og henspiller på Jesu nedstigning til jorden og legemliggjørelse i form av et nyfødt barn, født i stallen og lagt i …

Fortsett å lese

Kristi kongefest

Siste søndag i kirke året kalles Kristi kongefest, og dagens liturgiske farge er hvit. Budskapet på denne dagen, er at Jesus Kristus sitter på sin herlighets trone, og alle folkeslag skal samles framfor ham og han holder dom. Den tidshusholdning vi her lever i er til ende. Det er slutten for alle andre makter. Det …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »