Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Kristi Fødselsfest – Evangeliet for våre øyne

Har du lagt merke til hvor visuelt Evangeliet er, spesielt Inkarnasjonsevangeliet, det vi til vanlig kaller juleevangeliet?  Ta f.eks hyrdene på Betlehemsmarkene: De så en engel;  de så Herrens herlighet lyse om dem; de så en himmelsk hærskare. Joda, de hørte både budskapet og den himmelske hærskarens lovsang, men først så de. Deretter skyndte de …

Fortsett å lese

Alle helgensdag

1. november feirer kirken i vest denne viktige minnedagen (Av praktiske grunner blir den ofte feiret på den nærmest foregående eller etterfølgende søndagen). Østkirken har en tilsvarende dag 1. søndag etter pinse. Allehelgensdag skal vi på en særskilt måte ihukomme og ære kirkens martyrer og helgener, disse som sammen med alle som er døde i …

Fortsett å lese

Sankte Såle-Mikkjel – Mikkelsmesse (29. september)

Sankte Såle-Mikkjel er navnet hans i Draumkvedet. Men Sankt Mikael er ikke en drøm, en fantasi. Likevel: Vil du lete etter spor av hans fjærdrakt, søker du forgjeves! Han omtales i Skriften. Han er profetert om i Danielsboken og omtalt hos profeten Sakarja; derfor vises det i Judasbrevet til at han hadde en rolle å …

Fortsett å lese

Marias innsovning

15. august feirar vi dagen for Marias innsovning – òg kalla Marimesse om hausten. Dagen avløyser den to veker lange innsovningsfasta og har ei lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne forsamlinga dagen, og hennar innsovning er nemnde av tidlege fedrar som Dionysios Areopagitten og Meliton av Sardes. Dagen blir …

Fortsett å lese

Den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det

I et kjent ord om etterfølgelse sier Jesus at den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. (Mark 8,35) Dette paradoksale målet for vårt liv gjelder alle kristne. (Se v 34.) Når et menneske gir slipp på …

Fortsett å lese

Den rike och hans lador

Någon i hopen sade till honom: ”Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.” Han svarade: ”Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?” Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En …

Fortsett å lese

Den heilage Sunniva og Seljumennene

Rett sør for Stad ligg øya Selja. Kvart år, rundt den 8. juli, samlast ulike kyrkjesamfunn på den såkalla Seljumannamessa. Folk frå fjern og nær kjenner seg lokka ut til denne gåtefulle plassen der ruinane av Selje kloster enno ligg under bratte berg, krinsa av grønt gras og det bårute havet som aldri fell til …

Fortsett å lese

Pingst

Den Heliga Andens högtid eller Kyrkans födelsedag infaller tio dagar efter Kristi himmelsfärd, då Gud lät Helige Ande komma över mänskligheten. Lärjungarna fick då sin sista uppmaning: gå ut i världen och döp människor i Faderns, Sonens och Helige Andens namn. Helig Ande, Hjälparen Den Helige Ande, eller Hjälparen, verkar konstant i våra liv. Likt …

Fortsett å lese

Intåget i Jerusalem

Palmsöndagen firar Kristi Jesu triumfatoriska intåg i Jerusalem. Likt de flesta hoppades på den ursprungliga Palmsöndagen, att nu äntligen skulle en storslagen, rättfärdig världslig makt upprättas i världen, tror allt för många än i dag att världsliga institutioner och politiska maktcentra är lösningen på våra problem. Så vilka är våra egentliga problem? Brist på Sanningen. …

Fortsett å lese

Gled deg, Maria!

I sin tredje bok om Jesus fra Nasaret, Barndomshistoriene, skriver Joseph Ratzinger så vakkert om engelens hilsen til Maria. I Bibelen leser vi «Vær hilset, du benådede» og i Ave Maria ber vi «Hill deg, Maria». Det greske chaῖre er en hilsen, som egentlig betyr «Gled deg!» Da Maria fikk høre engelens budskap og svarte …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »