Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Consummatum est

Jesu siste ord på krossen vert gjerne omsett til norsk med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», taler tydeleg om kva som har hendt. Moselova seier at «forbanna er kvar den som heng på eit tre». Men i Jesu tilfelle var krossefestinga  ein siger. Her vert Jesus herleggjord, skriv apostelen Johannes. Han herleggjer …

Fortsett å lese

Triduum – Påskens tre hellige dager

Dagene fra Skjærtorsdag til påskenatt/påskemorgen er for kristne det største av alt, vel verdt å feire. Disse tre dagene oppsummerer hele frelseshistorien. I feiringen av den hellige påsken blir vi samtidige med Jesus i hans død og oppstandelse, i hans kamp og hans seier. Ikke bare slik at vi feirer historiske begivenheter. Vi trekkes inn …

Fortsett å lese

Se, hvor nu Jesus treder …

Thomas Kingo er en enestående veiviser i pasjonstiden, og palmesøndag er intet unntak: Se, hvor nu Jesus treder hen til den morderstad. Under hele vandringen fra Cæsarea Filippi – og helt fra fastelavnssøndag i vårt kirkeår – har Jesus gjort det klart for disiplene at han er på vei opp til Jerusalem for å lide …

Fortsett å lese

Fastetiden

I 40 dager fra Askeonsdag til Påske er kirkens største fastetid. De 40 dagene minner oss om at Jesus fastet i ørkenen i 40 dager. Vi kan også tenke på Israelsfolket 40 år i ørkenen. Fastetidens liturgiske farge er fiolett som er kirkens botsfarge. For de fleste av oss som har vokset opp i en …

Fortsett å lese

Kristi Fødselsfest – Evangeliet for våre øyne

Har du lagt merke til hvor visuelt Evangeliet er, spesielt Inkarnasjonsevangeliet, det vi til vanlig kaller juleevangeliet?  Ta f.eks hyrdene på Betlehemsmarkene: De så en engel;  de så Herrens herlighet lyse om dem; de så en himmelsk hærskare. Joda, de hørte både budskapet og den himmelske hærskarens lovsang, men først så de. Deretter skyndte de …

Fortsett å lese

Alle helgensdag

1. november feirer kirken i vest denne viktige minnedagen (Av praktiske grunner blir den ofte feiret på den nærmest foregående eller etterfølgende søndagen). Østkirken har en tilsvarende dag 1. søndag etter pinse. Allehelgensdag skal vi på en særskilt måte ihukomme og ære kirkens martyrer og helgener, disse som sammen med alle som er døde i …

Fortsett å lese

Sankte Såle-Mikkjel – Mikkelsmesse (29. september)

Sankte Såle-Mikkjel er navnet hans i Draumkvedet. Men Sankt Mikael er ikke en drøm, en fantasi. Likevel: Vil du lete etter spor av hans fjærdrakt, søker du forgjeves! Han omtales i Skriften. Han er profetert om i Danielsboken og omtalt hos profeten Sakarja; derfor vises det i Judasbrevet til at han hadde en rolle å …

Fortsett å lese

Marias innsovning

15. august feirar vi dagen for Marias innsovning – òg kalla Marimesse om hausten. Dagen avløyser den to veker lange innsovningsfasta og har ei lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne forsamlinga dagen, og hennar innsovning er nemnde av tidlege fedrar som Dionysios Areopagitten og Meliton av Sardes. Dagen blir …

Fortsett å lese

Den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det

I et kjent ord om etterfølgelse sier Jesus at den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det. (Mark 8,35) Dette paradoksale målet for vårt liv gjelder alle kristne. (Se v 34.) Når et menneske gir slipp på …

Fortsett å lese

Den rike och hans lador

Någon i hopen sade till honom: ”Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.” Han svarade: ”Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?” Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »