Kategori: Betraktninger

Denne kategorien inneholder korte betraktninger knyttet til kirkeåret.

Vise menn fra Østerland

Få bibelske skikkelser er så myteomspundne som vismennene som kom for å tilbe Marias sønn i Betlehem. I Bibelen er de kun nevnt hos Matteus, og han skriver ikke annet enn at det kom noen vismenn fra Østen, intet om hvor mange de var, ei heller mer spesifikt hvor de kom fra. «De hellige tre …

Fortsett å lese

Erkeengelen Mikael og alle engler

Det nærmer seg Mikkelsmesse, 29. september, og dagen for verneenglene, 2. oktober. De andre erkeenglene har også egne dager i kirkekalenderen, men det er bare Mikkelsmesse som er en stor festdag, og som i likhet med verneenglene har et eget sett med tidebønner. I evangeliet for Mikkelsmesse (Matt 18,1–10) gjør Jesus det klart at selv …

Fortsett å lese

Kristi forklarelse

Når man ikke har sett hverandre på noen år, legger en mer merke til hvordan kroppen eldes. Om noen sier til meg at jeg ikke har forandret meg, så tar jeg det som en skånsom vennlighet, men jeg tror ikke på det. Det er naturlig at vi utveksler erfaringer om kroppens helse når vi møtes. …

Fortsett å lese

Olsok – på vei mot 2030

Mens klokken tikker og årene går mot 2030 og tusenårsjub … eh, tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad og Hellig Ol … eh, kong Olavs tap i slaget der, er kongeriket i stuss om hva en slik markering skal være godt for: Kongeriker feirer vel ikke nederlag? Hvorom alt er eller blir: Hellig Olavs fall brakte …

Fortsett å lese

Den helige Eskil – Svearikets skyddshelgon

I likhet med när det begav sig på tusentalet, är Sverige ånyo ett öppet missionsfält för kristenheten. En av dem som på tusentalet gav sitt liv för att missionera bland de förhärdade hedningarna av svear och goter var den engelske munken Eskil, som biskopvigdes i det kristna Europa för att kunna etablera församlingar i vad …

Fortsett å lese

Tro, Hopp och Kärlek

Det var en gång tre systrar som var ute på vandring. De två äldre systrarna gick och hade ett djupt samtal, precis så som de äldre alltid gör, medan den yngsta systern hoppade framåt framför de två äldre. Då och då hände det att den yngsta systern hoppade iväg för fort och ledde systrarna på …

Fortsett å lese

Kristus Kongen er kronet

«Jesus kom til jorden, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han så det ikke som et rov å være Gud lik, men han tok på seg et menneskes skikkelse. Jesus har identifisert seg med hvert menneske, og da han ble løftet opp på korset, og der påtok seg all vår …

Fortsett å lese

Consummatum est

Jesu siste ord på krossen vert gjerne omsett til norsk med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», taler tydeleg om kva som har hendt. Moselova seier at «forbanna er kvar den som heng på eit tre». Men i Jesu tilfelle var krossefestinga  ein siger. Her vert Jesus herleggjord, skriv apostelen Johannes. Han herleggjer …

Fortsett å lese

Triduum – Påskens tre hellige dager

Dagene fra Skjærtorsdag til påskenatt/påskemorgen er for kristne det største av alt, vel verdt å feire. Disse tre dagene oppsummerer hele frelseshistorien. I feiringen av den hellige påsken blir vi samtidige med Jesus i hans død og oppstandelse, i hans kamp og hans seier. Ikke bare slik at vi feirer historiske begivenheter. Vi trekkes inn …

Fortsett å lese

Se, hvor nu Jesus treder …

Thomas Kingo er en enestående veiviser i pasjonstiden, og palmesøndag er intet unntak: Se, hvor nu Jesus treder hen til den morderstad. Under hele vandringen fra Cæsarea Filippi – og helt fra fastelavnssøndag i vårt kirkeår – har Jesus gjort det klart for disiplene at han er på vei opp til Jerusalem for å lide …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »