Kategori: Arrangement

Varmen kom innenfra

På en heller grå og kjølig Kristi Himmelfartsdag var et 40-talls mennesker fra Viken prosti samlet til årets stevne på Seter gård. Om det var grått og kjølig ute, manglet det ikke på varme i fellesskapet inne. Spesielt gledelig var det store innslaget av yngre mennesker, ett av flere tegn i senere tid på at …

Fortsett å lese

Kristendom i vest

«Å leve i den hellige, katolske og apostoliske kirke er ikke å leve med noe som begynte for 250 år siden, … Det er å vite at man står i den ubrutte tradisjon tilbake til Jerusalem.» Slik innleder avisen Fjordingen en flott reportasje fra årets Innvikstevne som fant sted 26.-28. april. Reportasjen er skrevet av …

Fortsett å lese

Høststevne på Gran 25.-27. oktober 2024

Med temaet Det sakramentale liv inviterer Den nordisk-katolske Kirke alle interesserte til samlingen på Gran helgen 25.-27. oktober. I tillegg til foredrag og samtaler vil det bli et rikt gudstjenesteliv, turmuligheter og sosialt samvær. Tradisjonen tro skal vi holde til på Sanner hotell der vi lørdag kveld også skal feire DNKKs 25-årsjubileum. Messer og tidebønner …

Fortsett å lese

“The Faith of the Undivided Church”

Det er ein stor visjon og eit ambisiøst program Den nordisk-katolske Kyrkja er del av. Det kom tydeleg fram under den internasjonale konferansen i Mainz, Tyskland, arrangert for fjerde gong i år. Konferansen samla folk frå heile Scranton-unionen, fire frå vårt land i lag med 35 deltakarar frå USA, Irland, England og Tyskland. Halvparten deltok i …

Fortsett å lese

Bønneuken for kristen enhet 2024

Også i år samarbeidet Den nordisk-katolske Kirke med andre kirke- og trossamfunn i Trøgstad i Bønneuken for kristen enhet. Her opplevde vi et godt fellesskap med folk fra Pinsemenigheten Filadelfia, Betania på Havnås, Smaalenene Frikirke og Den norske Kirkes menighet i Trøgstad og Båstad. I dagene 19.–21. januar samlet folk seg til sangkveld i Båstad …

Fortsett å lese

Kirken som Kristi brud

Med temaet Kirken som Kristi brud var nesten 40 deltakere fra både vårt eget og andre kirkesamfunn  samlet til Den nordisk-katolske Kirkes tradisjonelle høststevne på Gran helgen 27.-29. oktober. Til å utdype dette temaet hadde stevnekomitéen hentet inn velrenommerte teologer som Stein Solberg og Bjørn Olav Hansen, foruten vår egen erkedegn, fr. Lauritz Elias. Samtalene …

Fortsett å lese

Kirkejubileum i Fredrikstad

DNKKs første egne kirke, St. Mikael og alle de helliges Kirke i Fredrikstad feiret 20-årsjubileum på Kristi Forklarelsesdag, 10. august. Jubileet ble høytidelig feiret i en festpyntet kirke der ikke mindre enn tre biskoper deltok,både vår nåværende, biskop Ottar Mikael som ledet messen og prekte, vår tidligere,biskop Roald Nikolai og Scranton-unionens erkebiskop Antonius. Sammen med …

Fortsett å lese

Kristi Himmelfartsstevne i strålende vårvær

I strålende vårvær hadde et 30-talls medlemmer fra Viken prostis to menigheter funnet veien til vakre Seter gård for å feire Kristi Himmelfart, en av de 12 store festene i kirkeåret, en fest hvis røtter vi kan følge helt tilbake til slutten av 200-tallet. Stevnet begynte i sentrum av Kirkens liv, med messessefeiring, og etter …

Fortsett å lese

Kvardagskristen vil eg vera – Innvikstemnet 2023

For tredje år på rad har Den nordisk-katolske kyrkja feira stemne i Innvik. Dette året blei vi minna på at april er ein lunefull fyrbøtar når det gjeld veret. Men som Bjørnson skreiv i si tid: Snart kald, snart varm. Varmare var det heldigvis i kyrkjebenkane då eit tjuetals deltakarar var samla til tidebøner til …

Fortsett å lese

Spennende og innspirerende foredrag i Oldkirkelig Forum Bergen

SCRIPTURE – GOSPEL – CREED FROM JOHN THE EVANGELIST TO ST. IRENAEUS Med dette som overskrift holdt fr. John Beer et gnistrende og inspirerende foredrag på Oldkirkelig Forum i Centralkirken i Bergen lørdag 22. april. I foredraget tok han for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke (ca. 200 …

Fortsett å lese

Last mer

Translate »