Category: Annet

Vi som trur på englane

– Meditasjon ved Mikkelsmess GPS-satelitten veit alltid kvar vi er. Fiberoptisk breiband set oss i kontakt med heile verda. Det er ikkje lett lenger å skulle tru berre på det synlege og konkrete. Er det då lettare også å tru på englane? Om englane må vi lære av dei som har møtt dei. Natanael skal …

Continue reading