Bønneuken for kristen enhet 2024

Også i år samarbeidet Den nordisk-katolske Kirke med andre kirke- og trossamfunn i Trøgstad i Bønneuken for kristen enhet. Her opplevde vi et godt fellesskap med folk fra Pinsemenigheten Filadelfia, Betania på Havnås, Smaalenene Frikirke og Den norske Kirkes menighet i Trøgstad og Båstad. I dagene 19.–21. januar samlet folk seg til sangkveld i Båstad kirke fredag kveld, Vesper på Seter gård lørdag kveld, Bønnemøte og familiegudstjeneste på Filadelfia søndag ettermiddag og kveld med avsluttende kveldsmåltid.

Vesperen på Seter gård var godt besøkt. Mange trosset kulda og fant veien mellom snøfonnene. Vi var rundt 30 i alt, inkludert husets folk. Vesper for Bønneuke for kristen enhet ble sunget med god deltakelse. Mange kjenner til denne tradisjonen og forsamlingen sang godt med. Tidebønner fungerer bra i felleskirkelige samvær, det er en viktig erfaring å ta med seg. Etter vesperen samlet folk seg rundt bordene i stua. Praten gikk livlig under serveringen som husfolket Kleven-Felloni sto for. Vi ser stort på at lokalbefolkningen slutter så godt opp om samlinger på Seter. Det betyr mye, ikke minst for Stiftelsen Seter gård og for Den nordisk-katolske Kirke.

Ansvarlige for vesperen var Benediktinerfellesskapet Pro Orthodoxia og Stiftelsen Seter gård.

 

Translate »