Bønnenettverket

St. Johannes Døperen menighet i Oslo har en fast bønnetjeneste der man samles regelmessig til bønn og forbønn for menigheten, kirken og verden.

Bønnenettverket ledes av fr Arne og Ellen Sky og finner sted i deres hjem hver første torsdag i måneden kl 1800. Alle er hjertelig velkomne.

Kontakt for informasjon tlf 986 94 878 eller arne@sky.no. Oppdatert informasjon om bønnenettverket finnes også på Oslo-menighetens hjemmeside her.