Bønn om fred for Ukraina

Norges Kristne Råd inviterte alle sine medlemskirker til felles bønnedag i gudstjenestene søndag 9. oktober 2022. Også vi i Den nordisk-katolske Kirke deltok i denne bønnedugnaden for å bære det ukrainske folket fram for vår Herre og Gud i felles bønn med troende brødre og søstre i andre kirker:

Hellige, treenige Gud, du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde!
Sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber: beskytt folket i Ukraina! Kom med din trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede områdene. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerninger.
Til deg kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden. Gi verdens ledere visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde menneskeliv og finne fredelige løsninger.
Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! Amen.

Fremdeles herjer krigen i Ukraina, og den rammer i økende grad sivile, barn, unge og syke, blindt og brutalt. Det er derfor viktig å fortsette å be. Bønnen som ble brukt i kirkene 9. oktober, er en bønn som godt kan bes også hjemme av den enkelte- Norges Kristne Råd har også utarbeidet ressursmateriell for menigheter som ønsker å arrangere Ukraina-samlinger.

Mangge av de ukrainske fllyktningene som kommer hit til Norge, er troende kristne, og Den nordisk-katolske Kirke vil for mange av dem være et naturlig kirkevalg på steder der dderes egne kirker ikke har etablert virksomhet. La oss derfor ta imot dem med åpne armer og åpne hjerter.

Se mer på Norges Kristne Råds resursside

Translate »